Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 99 290 inzerátov

Krajské stavebné úrady (587)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Púchov - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Štefánikova 820 , Púchov

Okresný úrad Púchov - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Štefánikova 820 , Púchov

Okresný úrad Púchov - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Štefánikova 820 , Púchov

Okresný úrad Púchov - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Štefánikova 820 , Púchov

Okresný úrad Partizánske

Všeobecná verejná správa, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Februárová 152/1 , Partizánske

Okresný úrad Myjava

Všeobecná verejná správa, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Moravská 1 , Myjava

Okresný úrad Myjava - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Moravská 1 , Myjava

Okresný úrad Myjava - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Moravská 1 , Myjava

Okresný úrad Myjava - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Moravská 1 , Myjava

Okresný úrad Myjava - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Moravská 1 , Myjava

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

  • 20 inzerátov
    • 10 inzerátov
    • 20 inzerátov
    • 40 inzerátov
    • 60 inzerátov
Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk