Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 99 303 inzerátov

Krajské stavebné úrady (587)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Zlaté Moravce - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Sládkovičova 3 , Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Sládkovičova 3 , Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Sládkovičova 3 , Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Sládkovičova 3 , Zlaté Moravce

Okresný úrad Nové Zámky - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Podzámska 25 , Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Podzámska 25 , Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky

Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.

Podzámska 25 , Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Podzámska 25 , Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Podzámska 25 , Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Podzámska 25 , Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

SNP 3 , Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Podzámska 25 , Nové Zámky

Okresný úrad Nové Zámky - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Podzámska 25 , Nové Zámky

Okresný úrad Tvrdošín

Odbor starostlivosti o životné prostredie, katastrálny odbor, odbor krízového riadenia.

Medvedzie 254 , Tvrdošín

Okresný úrad Tvrdošín - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Medvedzie I/132 , Tvrdošín

Okresný úrad Tvrdošín - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Medvedzie 254 , Tvrdošín

Okresný úrad Tvrdošín - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Medvedzie 254 , Tvrdošín

Okresný úrad Turčianske Teplice - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Ul. SNP 514/122 , Turčianske Teplice

Okresný úrad Turčianske Teplice - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Ul. SNP 514/122 , Turčianske Teplice

Okresný úrad Turčianske Teplice - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Ul. SNP 514/122 , Turčianske Teplice

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

  • 20 inzerátov
    • 10 inzerátov
    • 20 inzerátov
    • 40 inzerátov
    • 60 inzerátov
Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk