Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Dátum aktualizácie: 24. 02. 2019
Bernolákova, Martin
Areál v centre Martina
Cena dohodou

Areál v centre Martina

Cena dohodou


 • Typ: Predaj
  Druh: Polyfunkčný objekt
  Stav: Developerský projekt
 • Úžit. plocha: 14985 m2
  Zast. plocha: 3786 m2
  Plocha pozemku: 12262 m2
 • ID inzerátu: 3488523
Ponúkame na predaj areál v centre mesta Martin. Ide sa o bývalý Tatra nábytok Martin, kde pred 8 rokmi skončila výroba nábytku. Existujúci areál sa nachádza v intraviláne mesta Martin, v juhozápadnom okraji centrálnej mestskej zóny, na križovatke ulíc Bottova a Bernolákova. Podľa územného plánu mesta patrí do okrsku č. 12 a plocha areálu je od roku 2010 zaradená do plôch občianskej vybavenosti.

Je vydané právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby “Polyfunkčný objekt Továreň” na daných parcelách. Projekt obsahuje plánované byty, obchodnú a administratívnu zónu. V prípade zmeny zámeru napr. výstavba novej obchodnej jednotky, dispozičná úprava a určenie jednotlivých plôch, atď. je možná zmena pred realizáciou projektu. Je spracovaný hydrogeologický prieskum, vibračná štúdia, kapacitné posúdenie statickej a dynamickej dopravy, hluková štúdia, atď.

Územie je rovinaté s prevýšením cca 1 meter. Na pozemku sa nachádzajú aj objekty a oplotenie, ktoré bude ešte potrebné asanovať pre vytvorenie priestoru na spevnené plochy, komunikácie pre peších a parkoviska.

Z urbanistického pohľadu daný areál dotvára prepojenie medzi existujúcou železničnou a autobusovou stanicou a fakultnou nemocnicou, otvára centrálnu mestskú zónu smerom na juh a začleňuje nevyužívaný priemyselný areál do života ľudí. Je možnosť prepojiť nemocnicu a areál pre peších, čím by sa vytvoril koridor pre prepojenie vlakovej a autobusovej stanice v Martine s fakultnou nemocnicou, ktorá je spádová zo širokého okolia. Taktiež by sa tým získala zaujímavá cieľová skupina, ktorá zahŕňa zamestnancov, pacientov, návštevníkov nemocnice a aj zahraničných študentov, ktorí študujú na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.

Momentálne prebehla čiastočná asanácia nepotrebných objektov. V decembri 2016 bola vybudovaná nová trafostanica, ktorá bola v novembri 2017 skolaudovaná.

Umiestnenie stavby je s veľmi dobrým napojením na existujúcu cestnú infraštruktúru a inžinierske siete. Cestnú infraštruktúru vytvárajú miestne komunikácie ulica Bottova pozdĺž západnej strany areálu, ktorá je v súbehu so železničnou traťou a ulica Bernolákova na severnej strane areálu.

Na pozemku na nachádzajú všetky inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrika, plyn a prípojka teplovodu).

Nehnuteľnosť na mape

skrátený tvar telefónneho čísla
zobraziť číslo
Akcie inzerátu
Zavolať
Napísať e-mail

Kontakt na predajcu

skrátený tvar telefónneho čísla
zobraziť číslo