Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Dátum aktualizácie: 25. 08. 2019
Vápenka, Bratislava IV - Devínska Nová Ves
ROVINATÝ POZEMOK, VÁPENKA PRI HORNBACHU, BORY, 10 680m2
1 068 000 €

ROVINATÝ POZEMOK, VÁPENKA PRI HORNBACHU, BORY, 10 680m2

1 068 000 €


  • Typ: Predaj
    Druh: Pozemok pre rod. domy
  • Plocha pozemku: 10680 m2
  • Cena za m2: 100 €/m²
    ID inzerátu: 3725114
ROVINATÝ POZEMOK, VÁPENKA PRI HORNBACHU, BORY
Investično – realitná spoločnosť INCORP, spol. s r.o. Vám ponúka na predaj rovinatú parcelu o výmere 10 680 m2 na adrese Vápenka hneď za kruhovým objazdom pri Hornbachu v smere na Devínsku Novú Ves.

Na parcelu o výmere 10 680 m2 vedie asfaltová prístupová cesta Vápenka.

Využitie pozemku: kód funkcie 410 - šport, telovýchova a voľný čas.

Podmienky funkčného využitia plôch: Územia prevažne areálového charakteru s využitím prešport a telesnú výchovu tvorené krytými športovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami športu slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a plochy líniovej a plošnej zelene.
Prevládajúce: kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy a voľného času Prípustné: Vúzemí je prípustné umiestňovať najmä: špecifické športové zariadenia jazdeckého, cyklistického, motoristického, vodáckeho, leteckého, modelárskeho športu,

zimných športov a iné, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré neprekročia 10% z funkčnej plochy, byty v objektoch funkcie – služobné byty.

Možnosť kúpy parciel:

1) výmera 5690 m2 (funkcia 401)
2) výmera 10 680 m2 (funkcia 401)
3) výmera 28 654 m2 (funkica 401)
4) výmera 17 045m2 (funkcia 401)
5) výmera 22 034 (funkcia 401)

Cena: 100 euro/ m2.

PRE VIAC INFO OHĽADOM PONUKY ALEBO INÝCH PONÚK:
www.INCORP.sk
+421 902 67 22 11
+421 905 250 171

Nehnuteľnosť na mape

skrátený tvar telefónneho čísla
zobraziť číslo
Akcie inzerátu
Zavolať
Napísať e-mail

Kontakt na predajcu

Trnavská cesta 13 13
831 04 Bratislava
incorp
skrátený tvar telefónneho čísla
zobraziť číslo