Arvin Benet | Unikátna vila nad hradom
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet prihlásenie
Dátum aktualizácie: 27. 02. 2021
Lichardova, Bratislava I - Staré Mesto
Arvin & Benet | Unikátna vila nad hradom
1 990 000 €

Arvin & Benet | Unikátna vila nad hradom

1 990 000 €


 • Typ: Predaj
  Druh: Rodinný dom
  Stav: Kompletná rekonštrukcia
 • Úžit. plocha: 485 m2
  Plocha pozemku: 751 m2
 • Cena za m2: 4 103,09 €/m²
  ID inzerátu: 4260843
Arvin & Benet ponúka na predaj unikátnu funkcionalistickú vilu z roku 1947 od jedného z najvýznamnejších slovenských architektov prof. Ing. arch. Eugena Kramára, Dr. h. c.

Okrem architektúry robí vilu výnimočnou absolútne bezkonkurenčná lokalita, ktorú netreba nikomu predstavovať.

Kramár je autorom takých legiend slovenskej architektúry ako Divadlo P. O. Hviezdoslava, Národná Banka (dnes City Gate), Ministerstvo výstavby, Krajský úrad v Bratislave, hotela FIS na Štrbskom plese a mnohých ďalších.

V Bratislave a v okolí evidujeme len štyri vily od tohto velikána. Unikátnosť stavby najlepšie ilustruje fakt, že v knihe Vily nad Hradom od Berku a Bahnu (mapuje architektonicky najvýznamnejšie vily na Hradnom kopci) má svoje dominantné miesto a je jej venovaný rozsiahlejší priestor ako ostatným vilám.

Vila stojí na západnom svahu v slnečnej polohe na dotyku Partizánskej a Lichardovej ulice, kúsok nad Kochovým sanatóriom a ponúka priamy výhľad na Bratislavský hrad.
Jej biela hmota doslova svieti vedľa okolitých domov.
Podľa názoru autora vyššie zmienenej knihy, architektonická úroveň susedných víl je neporovnateľná s tou Kramárovou. Kramárova vila má v sebe remeselný detail a kvalitu dispozície.

Dom bol postavený v čase povojnovej konjunktúry 1946-1947 pre starého otca súčasného majiteľa, čiže má nielen históriu, ale aj tradíciu.

Na južnej slnečnej strane sú situované obytné izby, uličnú severnú stranu zaberali komunikácie a pomocné priestory.

Vila mala na vtedajšiu dobu aj špičkové technické vybavenie ako napríklad špeciálnu dýzovú sprchu a podlahové vykurovanie s chladenými stropmi (!) Zabudované interiérové prvky boli vyrábané na mieru.

V roku 1989 prebehla v dome celková rekonštrukcia a boli z nej vytvorené tri byty, horný s krásnou slnečnou terasou, prízemný s dominantnou obývacou izbou a tretí v zapustenom podlaží.

Pri rekonštrukcii sa rešpektovali kvalitné prvky pôvodného domu ako presklenné dvere, parkety, drevené schody, krb, svietidlá a stropné štuky. V prízemnom byte sa dostavala jedna izba s kúpeľňou na dvoch pilieroch, túto prístavbu osobne odobril pán profesor Kramár.

Nový interiér bol starostlivo komponovaný s pôvodnými prvkami, architektonický výraz pôvodného domu sa nezmenil. V štruktúre okien sa zachovala ich pôvodná funkcionalistická tektonika a kresba.
Veľkorysý suterén je čiastočne využitý ako vinotéka.

Ďalšia rekonštrukcia prebehla v roku 2009 pod taktovkou renomovanej pani architektky Fukatschovej.

Pod stav domu sa do významnej miery podpísal súčasný vlastník, vnuk pôvodného majiteľa, ktorý pristupoval k rekonštrukcii a k údržbe s veľkým rešpektom k unikátnosti stavby.
Našej realitnej kancelárii je vlastník osobne známy, čiže môžeme potvrdiť jeho vzťah k tradícii vily, zmyslu pre dizajn a zanietenie pre architektúru.

Nehnuteľnosť disponuje udržiavanou okrasnou záhradou so sedením.

Lokalita:
Keby sme hľadali najexkluzívnejšie miesto v Bratislave, ťažko by sme našli lepšiu lokalitu.
Vila sa nachádza v mimoriadne prominentnej vilovej štvrti obklopená množstvom veľvyslanectiev a honosných rezidencií. Na skok do historického centra, ale pritom v absolútnom tichu veľmi kľudnej a málo frekventovanej uličky.
Lokalita je známa výbornou občianskou vybavenosťou, v pešej vzdialenosti sa nachádza historické centrum mesta, parlament, hrad, potraviny, sanatórium Koch, nespočet kaviarní, reštaurácií, bánk, lekární, zdravotných zariadení, obchodov, športovísk a mnoho iného.

Cena: 1 990 000 eur

Výmera interiéru:
1NP - 164,27 m²
1PP - 183,56 m²
2NP - 138,3 m²
Spolu = 485,77 m²
Výmera pozemku: 751 m²
Momentálne vila pozostáva z troch nezávislých bytových jednotiek a suterénu, pričom nie je problém spojiť ich. Viď pôdorys na našej webovej stránke: https://www.arvinbenet.sk/sk/detail-ponuky/261/unikatna-funkcionalisticka-vila-nad-hradom-z-roku-1947.
10 izieb

Kompletné sprocesovanie kúpy nehnuteľnosti vrátane zabezpečenia financovania a iných náležitostí zabezpečuje Arvin & Benet, čiže celý proces je plynulý a bez starostí.
Cena je konečná a zahŕňa poplatky a servis spojený s prevodom nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosť bola naaranžovaná a nafotená Homestaging oddelením našej spoločnosti, veľmi radi Vám pomôžeme pri efektívnom a dôstojnom predaji či prenájme aj Vašej nehnuteľnosti. Budeme sa tešiť, keď nás budete nezáväzne kontaktovať.

Zaujímavosti zo života pána profesora Kramára pre milovníkov histórie:
Narodil sa v roku 1914, projektovať začínal vo výbornom ateliéri Fridricha Weinwurma. Weinwurm bol synom žida, čiže v roku 1939 musel ateliér zavrieť a Kramár si otvoril vlatný ateliér.

V roku dostavby vily 1947 sa stal najmladším univerzitným profesorom v Československu. Obrovský úspech mu priniesol množstvo závisti, výsledkom ktorej bolo obvinenie z protištátnych úmyslov a následné odsúdenie v roku 1950 na 14 rokov väzenia, stratu občianskych práv a všetkých akademických hodností.

Čo bolo nezvyčajné, komunisti aj vo väzení uznávali jeho odborné schopnosti, preto mu až do jeho predčasného prepustenia v roku 1960 umožnili maľovať v jeho cele na Pankráci. Vo väznici teda pracoval na projekte prestavby pražského Staromestského námestia, rekonštrukcie kláštora barnabitiek na Hradčanoch a mnohých iných.

V roku 1996 v Slovenskej filharmónii udeľoval minister kultúry vtedy 82 ročnému Kramárovi štátne vyznamenanie. Kramár pristúpil k mikrofónu, stačil vysloviť slovo „Architektúra...“ a zrazu zmĺkol navždy. Nevedno, čo chcel povedať, lebo po chvíli padol na zem. Priskočil k nemu minister, v civilnom povolaní lekár a z prvého radu vyskočil na pódium aj vtedajší minister zdravotníctva Novák, ale už mu pomôcť nedokázali.
Pán profesor zomrel na perách so slovom, ktorého obsah a zmysel mal v živote najradšej. Česť jeho pamiatke.

Arvin & Benet offers for sale a unique functionalist villa from 1947, designed by one of the most significant Slovak architects, prof. Ing. arch. Eugen Kramár, Dr. h. c.
In addition to the architecture, it is the utterly incomparable location that lends the villa an air of extraordinariness and that does not need to be specifically introduced to anyone.
Kramár is an author of such legends of Slovak architecture as the P. O. Hviezdoslav Theatre, the National Bank of Slovakia (City Gate nowadays), Ministry of Construction, the Regional Office in Bratislava, the FIS hotel on Štrbské pleso and many others.

There are only four villas created by this giant in Bratislava and its surroundings. The buildings uniqueness is best illustrated by the fact that it has its dominant place in Berka and Bahna’s book titled Vily nad Hradom (‘The Villas above the Castle’, which maps the architectonically most significant villas on the Castle hill) and the space dedicated to it is more extensive than the space dedicated to the other villas.

The villa is located on the western slope in a sunny position, in the spot where Partizánska street and Lichardova street meet, not far above Koch’s sanatorium, and it offers a direct view of the Bratislava Castle.

The white mass of it literally glows beside the surrounding houses.
According to the author of the book mentioned above, the architectonic level of the neighbouring villas is incomparable to the Kramár’s villa. Kramár’s villa incorporates craft detail and quality of disposition.

The house was built at the time of the post-war boom phase of 1946-1947, for the grandfather of the current owner, so not only it is historical, it also involves tradition.
The sunny south side houses the residential areas, the northern street side was covered by communications and service rooms.

At the time, the villa also had top technical equipment, such as special jet shower and floor heating with cooled ceilings (!) The in-built interior elements were made to measure.
In 1989, the house was completely reconstructed and three apartments were created, the upper one with a beautiful sunny terrace, the ground floor one with the living room as a dominant feature and the third one on the embedded floor.

The reconstruction respected the quality elements of the original house such as glass doors, parquetry, wooden stairs, fireplace, lighting equipment and ceiling stucco. An extension by one room with a bathroom on two pillars was built in the ground floor apartment, this extension was okayed by Professor Kramár in person.

The new interior was carefully composed with the original elements, the architectural expression of the original house has not been altered. In the structure of the windows, their original functionalist tectonics and design have been preserved.
A grand-scale basement is partially used as a wine cellar.
Another reconstruction took place in 2009, being directed by a renowned architect, Mrs Fukatschová.

The condition of the house has been influenced to a significant extent by the current owner, the original owner’s grandson, who approached the reconstruction as well as the maintenance with immense respect for the uniqueness of the building.
Our real estate agency is personally acquainted with the owner, which is why we can confirm his relationship to the tradition of the villa, sense for design and passion for architecture.
The property has a well-kept ornamental garden with seating equipment.

Location:
If we were looking for the most high-end location in Bratislava, we would hardly be able to find a better one than this. 
The villa is located in an extraordinarily prominent villa neighbourhood, surrounded by a large number of embassies and luxurious residences. A stone’s throw away from the historical centre, but at the same time, in total peace and quiet of a very calm and unfrequented street.
The location is known for its excellent civic amenities, walking distance involves the historical town centre, the parliament, the castle, a grocery store, the Koch sanatorium, countless cafés, restaurants, banks, pharmacies, medical care facilities, shops, sports grounds and many others.

Price: EUR 1.990.000
The area of the interior:

1st floor – 164.27 m²
Ground floor – 183.56 m²
2nd floor – 138.3 m²
Total = 485.77 m²
The area of the plot of land: 751 m² 

At the moment, the villa consists of three independent apartment units and the basement, however, it would not be a problem to join them together.
10 rooms

Arvin & Benet ensures complete processing of the property purchase, including securing of financing and other essentials, so the entire process is smooth and non-problematic.
The price is final and it includes property transfer fees and services.
The property has been arranged up and photographed by the Homestaging department of our company, we will be happy to help you with an effective, dignified sale or rent of your property. We will be looking forward to a non-binding reach-out to us from you.

Interesting facts about the life od Professor Kramár for the history buffs:
Born in 1914, he started designing in an excellent studio of Fridrich Weinwurm. Weinwurm was a son of a Jew, so in 1939 he was forced to close the studio and Kramár opened one of his own.
In 1947, the year of the villa’s completion, he became the youngest university professor in Czechoslovakia. The enormous success stirred a lot of envy towards him, which resulted in an accusation of seditious intentions, and subsequent conviction in 1950 to 14 years of imprisonment, loss of civil rights and all his academic degrees.
Peculiarly enough, even in prison, the Communists acknowledged his professional skills, which is why, until his early release in 1960, they allowed him to paint in his cell in Pankrác. In prison, he worked on a project of the Prague’s Old Town Square reconstruction, the Barnabites monastery reconstruction in Hradčany and many others.
In 1996, the Minister of Culture was presenting then 82-year-old Kramár with state honours in the Slovak Philharmonic. Kramár stepped up to the microphone, uttered a single word, ‘Architecture…’, and suddenly he went silent forever. What he meant to say is unknown, as he fell to the floor in a moment. The Minister came over to him swiftly, medical doctor being his civilian profession, and the then Minister of Health Care Novák also leapt up onto the stage, but they could not help him anymore.
Professor died with a word on his lips the content and meaning of which was of the greatest passion to him in life. May he rest in peace.
kalendar
kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Dohodnite si termín obhliadky alebo videoobhliadky!

Dohodnúť obhliadku

Nehnuteľnosť na mape

skrátený tvar telefónneho čísla
zobraziť číslo
Akcie inzerátu
Zavolať
Napísať e-mail

Kontakt na predajcu

Exkluzívne projekty