Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Dátum aktualizácie: 22. 11. 2022
Majerská Cesta, Banská Bystrica
Priemyselný objekt v Banskej Bystrici
Cena dohodou

Priemyselný objekt v Banskej Bystrici

Cena dohodou


 • Typ: Predaj
  Druh: Iné prevádzkové priestory
  Stav: Pôvodný stav
 • Úžit. plocha: 3507 m2
  Zast. plocha: 3507 m2
  Plocha pozemku: 15970 m2
 • ID inzerátu: 4852454
Ponúkame na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Banská Bystrica. Jedná sa o dva samostatné areály, ktoré sa dajú odkúpiť aj samostatne.

Areál BANSKÁ BYSTRICA pozostáva:
NEOBYTNÁ BUDOVA
Budova je čiastočne prízemný a čiastočne dvojpodlažný nepodpivničený objekt zastrešený čiastočne sedlovou a čiastočne pultovou plochou strechou. V danej lokalite je možnosť pripojenia na všetky inžinierske siete technického vybavenia územia v rozsahu elektrickej energie, zemného plynu, vody a kanalizácie, pričom budova je na ne aj pripojená s výnimkou zemného plynu. Stavba bola daná do užívania cca v roku 1980, v roku 2008 bola
zrekonštruovaná. Budova obsahujúca čiastočne jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva z dielenských a skladových priestorov, sociálnych miestností, a v nižšej južnej časti kotolňa. Čiastočné druhé nadzemné podlažie obsahuje administratívne priestory kancelárií.
Zastavaná plocha 332m2 a rozloha nadzemného podlažia je 117m2.
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
Základy betónové monolitické pásy. Obvodové (nosné) a výplňové konštrukcie sú murované. Úpravy vonkajších povrchov pozostávajú z hladkých omietok na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria hladké vápenné omietky, v sociálnom zariadení je na častiach stien keramický obklad. Stropné konštrukcie sú železobetónové vrátane nižšej konštrukcie plochej strechy, prevažnú časť strešnej konštrukcie tvoria strešné väzníky. Krytinu tvorí pozinkovaný plech, aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.
Podlahy sú z cementového poteru, povlakového PVC, resp. z keramickej dlažby. Výplne okenných otvorov sú drevené a plastové, vstupné vonkajšie dvere a vráta sú plastové, vnútorné drevené hladké. Rozvod vody studenej, teplú úžitkovú zabezpečuje prietokový ohrievač na el. energiu. Vykurovanie je ústredné teplovodné z kotolne ako aj na el. energiu prostredníctvom el. konvektorov. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Budova je
pripojená na rozvody vody, kanalizácie, a elektrickej energie.
NEOBYTNÁ BUDOVA
Budova je prízemný nepodpivničený objekt zastrešený sedlovou strechou. Budova je pripojená len na el. energiu. Stavba bola daná do užívania cca v roku 1970, v roku 2008 bola čiastočne zrekonštruovaná.
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva zo skladových priestorov.
Zastavaná plocha 536m2.
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
Základy betónové monolitické pásy. Obvodové (nosné) a výplňové konštrukcie sú murované. Úpravy vonkajších povrchov sú brizolitové. Úpravy vnútorných povrchov tvoria hladké vápenné omietky. Strešnú konštrukciu tvoria strešné väzníky. Krytinu tvorí pozinkovaný plech, aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z cementového poteru. Výplne okenných a dverných otvorov sú oceľové jednoduché.
Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Budova je pripojená na rozvody elektrickej energie.
SLADOVACIA HALA BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA
Budova je prízemný nepodpivničený objekt zastrešený sedlovou strechou. Je pripojená len na el. energiu. Stavba bola daná do užívania v roku 2011 .
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva z jednej miestnosti skladu.
Zastavaná plocha je 865m2
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
Základy betónové monolitické pásy a pätky. Nosnou konštrukciou je oceľová
konštrukcia z tyčových prvkov, strešnú konštrukciu tvoria priehradové väzníky. Obvodovú výplňovú konštrukciu tvorí betónová stena do výšky 2,5 m od betónovej liatej podlahy, ostatné obvodové konštrukcie vrátane strešnej krytiny sú z profilovaného plechu s povrchovou protikoróznou úpravou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché, vstupné vonkajšie dvere sú oceľové,
vstupné vráta sú plastové roletové s ovládaním a pohonom na el. energiu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.
VRÁTNICA BEY SÚPISNÉHO ČÍSLA
Budova je prízemný nepodpivničený objekt zastrešený plochou strechou a je
pripojená len na el. energiu. Stavba bola daná do užívania v roku 2011 .
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva z miestnosti kancelárie - vrátnice a z miestnosti šatne.
Zastavaná plocha je 21m2
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
Základy betónové monolitické pásy. Obvodové (nosné) a výplňové konštrukcie sú murované z keramických tvárnic. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov sú z hladkých vápennocementových omietok. Strešnú konštrukciu tvorí železobetónová doska plochej strechy s tepelnou izoláciou. Krytinu tvorí živičná hydroizolácia, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z keramickej dlažby. Výplne okenných a dverných otvorov sú plastové s izolačným dvojsklom. Elektroinštalácia je svetelná. Budova je pripojená na rozvody elektrickej energie.
SKLADOVACIA HALA BEY SÚPISNÉHO ČÍSLA
Budova je prízemný nepodpivničený objekt zastrešený sedlovou strechou a je
pripojená len na el. energiu. Stavba bola daná do užívania v roku 2011 .
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Budova obsahujúca jedno nadzemné podlažie prízemia pozostáva z jednej miestnosti skladu.
Zastavaná plocha je 450m2
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:
Základy betónové monolitické pásy a pätky. Nosnou konštrukciou je oceľová
konštrukcia z tyčových prvkov, strešnú konštrukciu tvoria priehradové väzníky. Obvodovú výplňovú konštrukciu tvorí zo zadnej strany a z častí bočných stien betónová stena do výšky 2 m od betónovej liatej podlahy, ostatné obvodové konštrukcie vrátane strešnej krytiny sú z profilovaného plechu s povrchovou protikoróznou úpravou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché, vstupné vráta sú
plastové roletové s ovládaním a pohonom na el. energiu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.
PRÍSLUŠENSTVO
Oplotenie z profilovaného plechu a zo strojového pletiva.
Areálový rozvod úžitkovej a požiarnej vody z vodomernej šachty pri oplotení areálu po budovu autorizovaného pracoviska.
Kanalizácia odvádzajúca zrážkové vody zo spevnených plôch areálu cez odlučovač ropných látok.
Kanalizácia odvádzajúca splaškové vody z budovy autorizovaného pracoviska do verejnej kanalizácie.
Areálové rozvody el. energie od kioskovej trafostanice po budovy
(odberné miesta) areálu.
Betónové spevnené plochy areálu s hydroizoláciou
Celková výmera pozemkov predstavuje 9 073 m2.
Kúpna cena: 2 200 000 € + DPH

Areál BANSKÁ BYSTRICA 1 závod pozostáva:
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Administratívno - prevádzková budova sa nachádza pri vstupe do areálu. Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu vybudovanú z plošných panelov /panelová stavba/ bez výťahu. Strecha na objekte je plochá s asfaltovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úprava vonkajších povrchov fasád je nástrekom, vnútorné omietky sú vápenné hladké.
Na prízemí objektu sa nachádzajú šatne, rozvodňa NN, kancelária a hygienické priestory. Na poschodí sa nachádzajú kancelárie, kuchynka a odpočiváreň. Okná na objekte sú plastové s izolačným sklom, vnútorné dvere sú hladké plné alebo presklené. Podlahy v miestnostiach na prízemí sú dláždené a na poschodí sa nachádza povlakové PVC.
V objekte je zavedená elektrika, vodovod, kanalizácia, vykurovanie objektu je kombinované priamo výhrevom s infrapanelmi. Budova prešla v roku 2021 čiastočnou rekonštrukciou, pričom sa rekonštruovalo prízemie. Okrem nových povrchov boli vymenené všetky rozvody spolu s prípravou na rekonštrukciu poschodia.
Zastavaná plocha je cca 190m2.
VÁŽNA BÚDKA A VÁHA
Vážna búdka - kontajner s oceľovou kostrou, opláštený, okno a dvere plastové s izolačným sklom. Je umiestnená pri vjazde do areálu, priamo pri mostovej váhe. Mostová váha je 8m zemná.
GARÁŽE
Objekt garáží sa nachádza za Administratívnou budovou. Jedná sa o jednopodlažnú murovanú stavbu garáží, postavenú z prefabrikovaných dielcov, s plochou strechou. Krytina na streche je natavovaná asfaltová lepenka. Priestor je rozdelený na garážovanie nákladných vozidiel a malú príručnú dielňu. V objekte je zavedená elektrika, voda, kanalizácia. Objekt je vykurovaný.
OCEĽOVÁ HALA S PRÍSTREŠKOM
Jedná sa o jednopriestorový objekt. Hala je postavená oceľovou konštrukciou
uzavretou zo všetkých strán s dvoma samostatnými vstupmi do budovy. V hale sa nachádza jama pôvodne využívaná na lis.
Zo severnej strany je pristavený prístrešok na skladovanie materiálu. Jedná sa o oceľový prístrešok s pultovou strechou, bočná strana prístrešku sčasti plná.
Zastavaná plocha spolu je 1328m2.
Príslušenstvo
Celý objekt je o plotený, Oplotenie pri vstupe do areálu závodu. Betónové
prefabrikáty osadené v oceľových stĺpikoch. Na západnej strane sa nachádza plot z prefabrikovaných betónových dielcov. Zvyšné oplotenie areálu, z plného vlnitého plechu na oceľových stĺpikoch, v kombinácii s tyčovou výplňou.
Spevnené plochy v areáli závodu, z monolitického betónu na štrkovom podklade.
Spevnené plochy z cestných panelov na štrkovom podklade.
Prípojka NN elektro, z verejných distribučných rozvodov vedená zemou. Do
rozvádzača na stene výrobnej haly a ďalej do administratívnej budovy a garáží. Prípojka vody je z verejných rozvodov. Vodomerná šachta umiestnená v areáli je betónová s oceľovým poklopom. Vnútro-areálový rozvod vody z oceľového potrubia z vodomernej šachty k požiarnym hydrantom, administratívnej budovy a garáží. Vonkajšie osvetlenie areálu - rozvody vedené zemou k stožiarovým svietidlám a osvetlenie areálu svietidlami na stožiari. Prípojka kanalizácie z objektu do verejnej kanalizácie situovanej v miestnej komunikácii. Kanalizačné vpuste na trase dažďovej kanalizácie.
Celková výmera pozemkov predstavuje 6897 m2 zastavané plochy a nádvoria.
Kúpna cena: 1 900 000,- € + DPH

Doplnkové charakteristiky

 • Energetický certifikát: C

Index bývania

Index bývania Index bývania vyjadruje spokojnosť obyvateľov s príslušnou lokalitou. Index sa môže líšiť v závislosti od presného umiestnenia nehnuteľnosti na mape.

Vďaka Indexu bývania zistíte, aké sú silné a slabé stránky príslušnej lokality. Hodnotí sa hneď viacero sfér (životné prostredie, kvalita bývania, bezpečnosť …).

Zobraziť Index bývania

V spolupráci so City Performer


kalendar
kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Dohodnite si termín obhliadky alebo videoobhliadky!

Dohodnúť obhliadku

Nehnuteľnosť na mape

skrátený tvar telefónneho čísla
zobraziť číslo
Akcie inzerátu
Zavolať
Napísať e-mail

Kontakt na predajcu

Exkluzívne projekty