Dátum aktualizácie: 10. 11. 2023
Šafárikova, Rožňava
Dražba prevádzkového areálu v Rožňave
399 500 €

Dražba prevádzkového areálu v Rožňave

399 500 €

Cena predstavuje najnižšie podanie v dražbe

Vypočítať hypotéku
Overte si, akú hypotéku môžete získať.
Vypočítať hypotéku

 • Typ: Predaj
  Druh: Prevádzkový areál
  Stav: Čiastočná rekonštrukcia
 • Úžit. plocha: 1000 m2
  Zast. plocha: 1000 m2
  Plocha pozemku: 3420 m2
 • Cena za m2: 399,50 €/m²
  ID inzerátu: 5178457
Predmet dražby:

Nehnuteľností evidované Okresným úradom Rožňava , katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 3896 , k.ú. Rožňava , obec: Rožňava, okres Rožňava a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku
1866/673 806 Zastavaná plocha a nádvorie
1866/713 118 Zastavaná plocha a nádvorie
1866/723 298 Zastavaná plocha a nádvorie
1943/13 553 Zastavaná plocha a nádvorie
1943/19 893 Zastavaná plocha a nádvorie
1943/40 752 Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“:
súpisné číslo Na parcele číslo Popis stavby
3747 1866/723 Garáže
3844 1943/13 Prevádzková budova


Opis a stav Predmetu dražby:
Predmet dražby - Prevádzkový areál leží na sídlisku v okrajovej časti mesta, na juhovýchod od centra mesta. Leží v obytnej zóne mesta. Prístup k nehnuteľnosti je z verejnej komunikácie.
Garáže na p. č. KN 1943/40 - Objekt sa užíva od roku 2004. Garáž je umiestnená v dvornej časti areálu v zoskupení po troch garážach. Spolu 2*3 garáže. Stavba sa užíva sa ako garáž osobných motorových vozidiel. Jedná sa o prízemnú garáž , prefabrikovanú zo železobetónu, strecha plochá, krytina asfaltová, podlaha betónová, vráta oceľové otváravé s náterom. Bez napojenia na inž. siete.
Garáže na p.č. KN 1866/723 Objekt sa užíva od roku 2003, v tomto roku boli kolaudované. Stavba má charakter prevádzky, užíva sa ako garáž a dielne pre nákladné vozidlá. Jedná sa o prízemnú murovanú stavbu z tehál, s plochou strechou pokrytou pozinkovaným plechom. Základy betónové pásové , izolované, omietky vápennocementové, obklady bez. Podlahy betónové, okná zdvojené drevené, dvere hladké drevené, vráta oceľové otváravé, bez napojenia na vodovod, kanalizáciu, len el. rozvod. Vykurovanie na zemný plyn - radiátormi, kotol je umiestnený v 1. NP prevádzkovej budovy. V objete je šesť garážových boxov, dve krajné sa využívajú ako dielňa na opravu motorových vozidiel.
Prevádzková budova na p.č. KN 1943/13 - Objekt sa užíva od roku 2004. Orientácia západ, sever, juh. Stavba má charakter prevádzky, užíva sa ako administratívno-prevádzková budova. Stavebno- technický popis : Jedná sa dvojpodlažnú murovanú budovu so sedlovou strechou, krov drevený, krytina pozinkovaný plech. Základy betónové pásové , izolované, omietky na báze umelých látok , obklady bez. Podlahy keramické v dielni betónové, podlahy v kaceláriach keramické , obklady keramické, okná zdvojené drevené, dvere hladké drevené, vráta oceľové otváravé. Objekt je napojený na vodovod a kanalizáciu, el. rozvod trojfázový. Vykurovanie na zemný plyn na každom podlaží kotol Porotherm , ohrev vody el. bojlerom na každom poschodí. V obidvoch podlažiach sú soc. zariadenia WC, umývadlá, sprchy, kuchynka. Na II. NP sú kancelárie, soc, zariadenie, chodby . Na I.NP sú dielne, soc. zariadenia, sklady a kancelárie. Pôvodná prízemná budova bola čiastočne asanovaná, ponechané boli základy a nosnú obvodové múry sú zakomponované do novostavby. Súčasťou prevádzkovej budovy je aj pristavaný sklad aj keď nie je s budovou prevádzkovo prepojený, je však spolu s prevádzkovou budovou na jednej parcele.
Sklad na p.č. KN 1943/13 - Objekt sa užíva od roku 2004. Hala je pristavaná k polyfunkčnej budove, ale nie je s ňou prevádzkovo prepojená. Stavba má charakter haly, prevádzky, užíva sa ako sklad náradia. Jedná sa o prízemnú stavbu, založenú na betónových základoch , s nosnou konštrukciou kovovou, nezateplenou obvodový plášť a krytina z pozinkovaného plechu bez zateplenia, bez stropu, podlahy betónové, vráta oceľové, štítová stena murovaná a omietnutá. Bez vykurovania, bez vodovodu, bez kanalizácie , el. prúd trojfázový, podlahy betónové. Pozostáva z jednej miestnosti.
Pozemky: Pozemky sú stavebne zrastené s mestom Rožňava, ležia v zastavanom území mesta v obytnej zóne, na juhozápad od centra okresného mesta Rožňava mesta. Pozemky sú rovinaté až mierne svahovité do 5 % s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. Umiestnené sú v obytnej zóne s domami so štandardným vybavením.
Príslušenstvo - Oplotenie okolo areálu, Spevnené plochy na p.č. KN 1866/673,1943/40, 19, Kanalizačná prípojka na p.č.KN 1943/19, Vodovodná prípojka na p.č. KN 1943/19, Plynová prípojka na p.č. KN 1943/19 , Spevnené plochy na p.č. KN 1866/673, Spevnené plochy na p.č. KN 1866/673.VIAC INFO NA WWW.PROAUKCIE.SK
Doplnkové charakteristiky

 • Rok výstavby: 2004
 • Energetický certifikát: nemá
 • Počet nadzemných podlaží: 2
 • Typ konštrukcie: Zmiešaná
 • Plyn: Na pozemku
 • Voda: Na pozemku - Diaľkový vodovod
Developerské projekty na jednom mieste

Index bývania

Index bývania Index bývania vyjadruje spokojnosť obyvateľov s príslušnou lokalitou. Index sa môže líšiť v závislosti od presného umiestnenia nehnuteľnosti na mape.

Vďaka Indexu bývania zistíte, aké sú silné a slabé stránky príslušnej lokality. Hodnotí sa hneď viacero sfér (životné prostredie, kvalita bývania, bezpečnosť …).

Zobraziť Index bývania

V spolupráci so City Performer


kalendar
kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Dohodnite si termín obhliadky alebo videoobhliadky!

Dohodnúť obhliadku

Nehnuteľnosť na mape

skrátený tvar telefónneho čísla
zobraziť číslo
Akcie inzerátu
Zavolať
Napísať e-mail

Kontakt na predajcu

Novostavby v okolí