trencinl_ul_ticha___pozemky_s_celkovou_vymerou_1227_m2_foto_1

4 fotky

Všetky Pozemky pre rod. domy, Trenčín, Predaj

Trenčín, ul. Tichá - pozemky s celkovou výmerou 1227 m2

Tichá, Trenčín, okres Trenčín

 Pozemok   

 1 227 m²

107 100 €

87,29 €/m²

Overte si, akú hypotéku môžete získať.

Vypočítať


Pozemok pre rodinné domy na predaj

Plocha pozemku:

1 227 m²

Vlastnosti nehnuteľnosti

Plocha pozemku:

1 227 m²

Terén pozemku:

Rovinatý

Pripravenosť k výstavbe:

Schválené v územnom pláne

Voda:

Pri pozemku - Diaľkový vodovod

Elektrina:

Pri pozemku - 230 V

Plyn:

Na pozemku

Zobraziť všetky


Všetky novostavby na jednom mieste

Zobraziť


Popis nehnuteľnosti

Predmetom ponuky je súbor 13 pozemkov. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta Trenčín, v k. ú. Kubrá, na ulici Tichá. Pozemky v celosti majú nepravidelný tvar, sú rovinaté, v súčasnosti v časti pokryté trávnatým a drevnatým porastom, v časti vo forme utláčanej zeminy využívanej pre prístup, skladovanie a odstavenie motorových vozidiel. K pozemkom je možnosť napojenia na verejný vodovodný rád, verejnú kanalizačnú sieť, rozvodnú sieť zemného plynu a káblové NN rozvody vedené pozdĺž komunikácie parc. č. 2335/1 a 2335/2 – ulica Tichá. Časť z predmetných pozemkov sa nachádza v ochrannom pásme dráhy (vzdialenosť od osi krajnej koľaje 32m). Pozemky registra C-KN parcely č. 305/3, 325/1, 326/1 a 327/2 v k. ú. Kubrá sa nachádzajú v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynovodu a sú zaťažené vecným bremenom, zapísaným na LV SR ŽSR č. 438, v prospech oprávneného (SPP - distribúcia, a. s., IČO: 35910739), spočívajúcom v povinnosti strpieť: a) zriadenie a existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. KB 31-37-22/2013, b) prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení. Územie je v zmysle platného územného plánu sídla funkčne rezervované ako územie s regulatívom UB 01 – Obytné územie – rodinné domy. Bližšie informácie o predmete ponuky vrátane podmienok účasti v ponukovom konaní formou elektronickej aukcie, ako aj všetky potrebné dokumenty k ponuke (editovateľný formulár cenového návrhu, vzorová zmluva o budúcej zmluvy) nájdete na našej webovej adrese: www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku, pod číslom inzerátu ID 4122. V prípade Vášho záujmu o účasť v ponukovom konaní postupujte, prosím podľa podmienok ponukového konania zverejnených na vyššie uvedenej webovej stránke.

Čítať ďalej


Nenašli ste všetky informácie?

Napíšte otázku k tejto nehnuteľnosti predajcovi.


Lokalita


Odhaľte výhody a riziká tohto pozemku

Zistiť viac


Predávajúci

MAKLÉR

Mgr. Lukáš Augustín

Profil realitného makléra

Telefónne číslo:

+421 ...

Zobraziť číslo


Správa majetku ŽSR

Holekova 6

Bratislava-Staré Mesto

Profil pobočky

Správa predajcovi:

Vaše kontaktné údaje:

Vaše údaje zadané do kontaktného formulára budú odoslané konkrétnemu predajcovi a aj spoločnosti United Classifieds, s.r.o. Bližšie informácie k ochrane osobných údajov nájdete tu.


Objavte viac z ponuky nehnuteľností