Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 84 157 inzerátov

Hypotekárny slovník


Geometrický plán

Je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Vyhotovuje sa najmä pri rozdelení a úprave hranice nehnuteľnosti, určenie vlastníckych práv, obnovenie hraníc pôvodných pozemkov, alebo ich častí, zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia, zameranie rozostavanej stavby, zlúčenie nehnuteľností alebo priznaní práv k časti nehnuteľnosti (vyznačenie vecného bremena).