Reality celkom: 84 393 inzerátov

Ako získať štátny príspevok pre mladých


Základné podmienky na získanie príspevku už dnes pozná väčšina mladých ľudí, ktorí riešia otázku bývania. Prečítať si o nich môžete v sekcii Štátny príspevok pre mladých. Často ale nastávajú prípady, kedy si žiadateľ o úver myslí, že podmienky už nespĺňa. Tu je najlepším krokom konzultácia s hypotekárnym špecialistom, ktorý pozná rôzne možnosti vo všetkých bankách. Banky majú totiž viaceré významné rozdiely v možnostiach posudzovania príjmu žiadateľov o úver a tiež rozdielne formy výpočtu príspevku. Dôležité je poznať rozdiel v posudzovaní príjmu. Čistý príjem za posledné tri alebo dvanásť mesiacov hodnotí banka z pohľadu možnosti získať úver ako taký. Relevantný príjem na získanie príspevku má ale iný výpočet.

Ak Váš príjem na požadovanú výšku úveru nepostačuje, máte dve možnosti. Prvou je, že do úverového vzťahu vstúpite spolu so spolužiadateľom (môže to byť prakticky ktokoľvek). Spolužiadateľ musí spĺňať všetky podmienky ako žiadateľ a spolu musia dosahovať potrebnú výšku príjmu. Spolužiadateľ musí zároveň nadobudnúť aj podiel na kupovanej nehnuteľnosti. Nie je ale podmienka aby bol jeho podiel polovičný. Druhou možnosťou je vstúpiť do úverového vzťahu so spoludlžníkom (ručiteľom). Ten podmienky pre uplatnenie nároku na ŠPM spĺňať nemusí (ani vek, ani príjem). Rovnako nemusí nadobúdať ani podiel na nehnuteľnosti. Táto možnosť je však k dispozícii iba v niekoľkých bankách.

Opačná situácia je príjem žiadateľa, ktorý presahuje stanovenú hranicu. Najprv je vhodné skontrolovať, či je príjem naozaj rátaný ako hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok (nie posledných dvanásť mesiacov) a tiež či je delený dvanástimi mesiacmi. Dvanástimi sa delí vždy, aj keď mal žiadateľ príjem iba časť roku. Ak aj napriek tomu príjem presahuje stanovenú hranicu, môže využiť spolužiadateľa, ktorého príjem je nižší a spolu splnia podmienky príspevku. Spolužiadateľ nepotrebuje dokladovateľný príjem. Ak je príjem žiadateľa príliš vysoký, môže byť podľa vyššie popísaného modelu iba spoludlžníkom. Podiel na nehnuteľnosti, dokonca väčšinový, môže nadobudnúť aj v tomto prípade. To si však vyžaduje špecifickú úpravu zmluvy o nadobúdaní nehnuteľnosti.

Dôležité je vedieť, že nie všetky typy príjmov sa z pohľadu štátneho príspevku pre mladých započítavajú. Aj tu existujú rozdiely v posudzovaní v jednotlivých bankách.

Výhodu pri plánovaní úveru so štátnym príspevkom majú podnikatelia, ktorý si daňové priznanie môžu do istej miery naplánovať podľa podmienok na získanie príspevku. Tu je samozrejme potrebné poznať presný spôsob výpočtu príjmu pri živnostníkoch a majiteľoch firiem.

Spomenúť určite musíme aj zmenu v maximálnej výške príjmu na získanie príspevku pre mladých, ktorá sa deje na začiatku každého kalendárneho štvrťroku. Rozdiely v rámci roka dosahujú výšku aj viac ako 100 eur. Preto niekedy stačí pár dní počkať a príspevok môže získať aj klient, ktorý ho v predchádzajúcom štvrťroku získať nemohol.

Štátny príspevok prináša pri plnom využití úsporu na splátkach približne 5.000 eur, preto sa určite oplatí zváženie všetkých alternatív. Na hypo chate ich môžete prebrať s našimi špecialistami.

 


V ktorej banke dostanete najlepšiu hypotéku? Zistiť