Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 84 325 inzerátov

Druhy splácania úveru


V tomto článku Vás zoznámime s rôznymi druhmi splácania úveru. Splátka úveru sa skladá so splátky istiny a úroku.

Anuitné splácanie

Anuitné splácanie je najčastejšie sa vyskytujúci spôsob splácania hypotéky. Za predpokladu nemennej úrokovej sadzby má anuitná splátka rovnakú výšku počas celej doby splatnosti úveru. Je splácaná v pravidelných intervaloch - väčšinou mesačných. Keďže úroky platíte stále iba z aktuálne dlžnej istiny, s postupom splácania úveru klesá v splátke podiel úrokov a zvyšuje sa podiel úmoru istiny.

Progresívne splácanie

Typ splácania úveru, pri ktorom sa výška splátky s dobou splácania úveru zvyšuje. V počiatkoch splácania úveru je výška progresívnej splátky nižšia ako pri anuitnom splácaní. V druhej polovici splácania (alebo aj skôr) je výška progresívnej splátky vyššia ako výška anuitnej splátky. Progresívna splátka sa stanovuje na obdobie jedného roka, po uplynutí ktorého sa na ďalší rok zvýši o koeficient rastu. Progresívne splácanie je výhodné najmä vtedy, ak sú príjmy žiadateľov v počiatkoch splácania nižšie, resp. využívané prednostne na iné účely (napr. mladí žiadatelia na začiatku kariéry, pár očakávajúci prírastok a pod.). Progresívna splátka v prvom roku splácania sa takmer rovná výške úrokov. V podstate máte splácanie istiny odložené o jeden rok. Pri progresívnom splácaní zaplatíte spravidla viac úrokov ako pri anuitnom splácaní. Z pohľadu na reálnu hodnotu peňazí je to ale výhodnejší spôsob splácania.

Ak si porovnáme dvoch klientov, ktorým budú počas celého života rásť príjmy rovnakým tempom a majú rovnaký úver, ale jeden ho spláca anuitne a druhý progresívne, tak klient s progresívnym splácaním si počas svojho života môže kúpiť viac tovarov a služieb, ako klient s anuitným splácaním.

Lineárne splácanie

Pri tomto type splácania klient platí každý mesiac rovnakú čiastku istiny. Suma úrokov, ktoré klient spláca sa znižuje a tým pádom sa znižuje aj celková mesačná splátka úveru. Toto splácanie je výhodné pre ľudí, ktorí chcú banke zaplatiť čo najmenej úrokov.

 


V ktorej banke dostanete najlepšiu hypotéku? Zistiť