Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 95 759 inzerátov

Krajské stavebné úrady (587)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Žilina - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Janka Kráľa 4 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Majetkovoprávny odbor

Správa majetku štátu v dočasnej správe a vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania a zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti.

Janka Kráľa 4 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Odbor školstva

Odbor školstva plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku odborných a metodických činností, úseku analýz, finančných a kontrolných činností.

Komenského 35 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Odbor výstavby a bytovej politiky

Úlohy na úseku štátnej stavebnej správy, územného plánovania a bytovej politiky.

Andreja Kmeťa 17 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Predmestská 1613 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Andreja Kmeťa 17 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Andreja Kmeťa 17 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Odbor opravných prostriedkov

Riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi.

Andreja Kmeťa 17 , Žilina

Okresný úrad Púchov

Všeobecná verejná správa, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Štefánikova 820 , Púchov

Okresný úrad Púchov - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Štefánikova 820 , Púchov

Okresný úrad Púchov - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Štefánikova 820 , Púchov

Okresný úrad Púchov - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Štefánikova 820 , Púchov

Okresný úrad Púchov - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Štefánikova 820 , Púchov

Okresný úrad Partizánske

Všeobecná verejná správa, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Námestie SNP 151/6 , Partizánske

Okresný úrad Partizánske - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Februárová 152/1 , Partizánske

Okresný úrad Myjava

Všeobecná verejná správa, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Moravská 1 , Myjava

Okresný úrad Myjava - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Moravská 1 , Myjava

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

  • 20 inzerátov
    • 10 inzerátov
    • 20 inzerátov
    • 40 inzerátov
    • 60 inzerátov
Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk