Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 95 118 inzerátov

Krajské stavebné úrady (587)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Malacky - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Záhorácka 2942/60A , Malacky

Okresný úrad Malacky

Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.

Záhorácka 2942/60A , Malacky

Okresný úrad Malacky - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Záhorácka 2942/60A , Malacky

Okresný úrad Malacky - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Zámocká 5 , Malacky

Okresný úrad Malacky - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Záhorácka 2942/60A , Malacky

Okresný úrad Malacky - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Záhorácka 2942/60A , Malacky

Okresný úrad Malacky - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Záhorácka 2942/60A , Malacky

Okresný úrad Brezno - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Nám. M. R. Štefánika 40 , Brezno

Okresný úrad Brezno - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Brezenská 4 , Brezno

Okresný úrad Brezno - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Nám. M. R. Štefánika 40 , Brezno

Okresný úrad Brezno

Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.

Nám. M. R. Štefánika 40 , Brezno

Okresný úrad Brezno - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Nám. M. R. Štefánika 40 , Brezno

Okresný úrad Brezno - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Nám. M. R. Štefánika 40 , Brezno

Okresný úrad Brezno - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Nám. M. R. Štefánika 40 , Brezno

Okresný úrad Brezno - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Rázusova 40 , Brezno

Okresný úrad Brezno - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Rázusova 40 , Brezno

Okresný úrad Kežmarok - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Dr. Alexandra 61 , Kežmarok

Okresný úrad Kežmarok - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Dr. Alexandra 61 , Kežmarok

Okresný úrad Kežmarok - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Baštová 16/A , Kežmarok

Okresný úrad Kežmarok - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Dr. Alexandra 61 , Kežmarok

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

  • 20 inzerátov
    • 10 inzerátov
    • 20 inzerátov
    • 40 inzerátov
    • 60 inzerátov
Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk