Krajské stavebné úrady - informácie a kontaktné údaje - Nehnutelnosti.sk
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet prihlásenie

Krajské stavebné úrady (543)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Tvrdošín - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Medvedzie I/132 , Tvrdošín

Okresný úrad Tvrdošín - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Medvedzie 254 , Tvrdošín

Okresný úrad Tvrdošín - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Medvedzie I/132 , Tvrdošín

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Trenčianska cesta 1237/46 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Námestie Ľ. Štúra 7/7 , Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Levoča - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Nám. Majstra Pavla 59 , Levoča

Okresný úrad Levoča - Doprava a pozemné komunikácie

Uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, pridelenie zvláštneho evidenčného čísla, vydanie osvedčenia, vykonanie zmeny v osvedčení evidencii.

Nám. Majstra Pavla 59 , Levoča

Okresný úrad Levoča - Živnostenské podnikanie

Ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, výpis zo živnostenského registra, prehľad údajov.

Nám. Majstra Pavla 59 , Levoča

Okresný úrad Levoča

Všeobecná verejná správa, organizačný odbor, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Nám. Majstra Pavla 59 , Levoča

Okresný úrad Levoča - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Nám. Majstra Pavla 59 , Levoča

Okresný úrad Levoča - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Nám. Majstra Pavla 59 , Levoča

Okresný úrad Levoča - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Nám. Majstra Pavla 59 , Levoča

Okresný úrad Sobrance - Organizačný odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Tyršova 12 , Sobrance

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk