Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 91 102 inzerátov

Krajské stavebné úrady (587)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Bratislava - Odbor živnostenského podnikania

Riadi a kontroluje výkon štátnej správy, spracúva koncepcie a vecné zámery všeobecne záväzných právnych predpisov, zjednocuje postupy orgánov, podieľa sa na vzdelávaní zamestnancov obvodných úradov.

Staromestská 6 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Odbor majetkovoprávny

Správa majetku štátu v dočasnej správe a vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania a zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti.

Staromestská 6 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Odbor školstva

Úlohy miestnej štátnej správy na úseku odborných a metodických činností, úseku analýz, finančných a kontrolných činností.

Teplická 4 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Odbor výstavby a bytovej politiky

Úlohy na úseku štátnej stavebnej správy, územného plánovania a bytovej politiky.

Lamačská cesta 8 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Karloveská 2 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Trenčianska 55 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Odbor opravných prostriedkov

Riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi.

Staromestská 6 , Bratislava

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

  • 20 inzerátov
    • 10 inzerátov
    • 20 inzerátov
    • 40 inzerátov
    • 60 inzerátov
Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk