Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 91 206 inzerátov

Krajské stavebné úrady (587)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Košice-okolie - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Hroncova 13 , Košice

Okresný úrad Košice-okolie - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Hroncova 13 , Košice

Okresný úrad Košice-okolie - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Hroncova 13 , Košice

Okresný úrad Šaľa

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Hlavná 2/1 , Šaľa

Okresný úrad Šaľa - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Hlavná 2/1 , Šaľa

Okresný úrad Šaľa - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Hlavná 2/1 , Šaľa

Okresný úrad Šaľa - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Hlavná 2/1 , Šaľa

Okresný úrad Šaľa - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Hlavná 2/1 , Šaľa

Okresný úrad Šaľa - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Hlavná 2/1 , Šaľa

Okresný úrad Šaľa - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Hlavná 2/1 , Šaľa

Okresný úrad Šaľa - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Hlavná 2/1 , Šaľa

Okresný úrad Šaľa - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Hlavná 2/1 , Šaľa

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Odbor krízového riadenia, odbor organizačný, všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie, katastrálny odbor.

Námestie osloboditeľov 1 , Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Skalica

Všeobecná verejná správa, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Námestie slobody 15 , Skalica

Okresný úrad Skalica - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Námestie slobody 15 , Skalica

Okresný úrad Skalica - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Námestie Slobody 94/15 , Skalica

Okresný úrad Skalica - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Námestie slobody 15 , Skalica

Okresný úrad Skalica - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Námestie Slobody 94/15 , Skalica

Okresný úrad Snina

Všeobecná verejná správa, organizačný odbor, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Partizánska 1057 , Snina

Okresný úrad Snina - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Partizánska 1057 , Snina

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

  • 20 inzerátov
    • 10 inzerátov
    • 20 inzerátov
    • 40 inzerátov
    • 60 inzerátov
Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk