Krajské stavebné úrady - informácie a kontaktné údaje - Nehnutelnosti.sk
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet prihlásenie

Krajské stavebné úrady (543)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Poltár

Všeobecná verejná správa, organizačný odbor, odbor krízového riadenia, odbor starostlivosti o životné prostredie, katastrálny odbor.

Železničná 2 , Poltár

Okresný úrad Poltár - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Železničná 2 , Poltár

Okresný úrad Poltár - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Námestie republiky 26 , Lučenec

Okresný úrad Poltár - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Železničná 9 , Poltár

Okresný úrad Poltár - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Železničná 5 , Poltár

Okresný úrad Banská Štiavnica - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Križovatka 4 , Banská Štiavnica

Okresný úrad Banská Štiavnica - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Križovatka 4 , Banská Štiavnica

Okresný úrad Banská Štiavnica - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Križovatka 4 , Banská Štiavnica

Okresný úrad Banská Štiavnica

Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.

Križovatka 4 , Banská Štiavnica

Okresný úrad Banská Štiavnica - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Križovatka 4 , Banská Štiavnica

Okresný úrad Zlaté Moravce

Odbor všeobecnej vnútornej správy, organizačný odbor, odbor krízového riadenia, odbor starostlivosti o životné prostredie, katastrálny odbor.

Sládkovičova 3 , Zlaté Moravce

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto

Odbor všeobecnej vnútornej správy, organizačný odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie, katastrálny odbor, odbor krízového riadenia.

Litovelská 1218 , Kysucké Nové Mesto

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Litovelská 1218 , Kysucké Nové Mesto

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Litovelská 1218 , Kysucké Nové Mesto

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Litovelská 1218 , Kysucké Nové Mesto

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Litovelská 1218 , Kysucké Nové Mesto

Okresný úrad Považská Bystrica - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Centrum 1/1 , Považská Bystrica

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk