Krajské stavebné úrady - informácie a kontaktné údaje - Nehnutelnosti.sk
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet prihlásenie

Krajské stavebné úrady (543)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Stará Ľubovňa - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Nám. gen. Štefánika 1 , Stará Ľubovňa

Okresný úrad Stará Ľubovňa - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Námestie gen. Štefánika 1 , Stará Ľubovňa

Okresný úrad Stará Ľubovňa

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Nám. gen. Štefánika 1 , Stará Ľubovňa

Okresný úrad Stará Ľubovňa - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Nám. gen. Štefánika 6/531 , Stará Ľubovňa

Okresný úrad Stará Ľubovňa - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Nám. gen. Štefánika 1 , Stará Ľubovňa

Okresný úrad Stará Ľubovňa - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Nám. gen. Štefánika č.1 , Stará Ľubovňa

Okresný úrad Stará Ľubovňa - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Nám. gen. Štefánika 1 , Stará Ľubovňa

Okresný úrad Stará Ľubovňa - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Nám. gen. Štefánika 1 , Stará Ľubovňa

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Hviezdoslavova 36 , Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Odbor všeobecnej vnútornej správy, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Hviezdoslavova 36 , Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Hviezdoslavova 36 , Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Hviezdoslavova 36 , Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Hviezdoslavova 36 , Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Hviezdoslavova 36 , Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Hviezdoslavova 36 , Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Hviezdoslavova 36 , Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Hviezdoslavova 36 , Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Vranov nad Topľou - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Námestie slobody 5 , Vranov nad Topľou

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Námestie slobody 5 , Vranov nad Topľou

Okresný úrad Vranov nad Topľou - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Námestie slobody 5 , Vranov nad Topľou

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk