Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 95 409 inzerátov

Krajské stavebné úrady (587)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Nám. osloboditeľov 1 , Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Nám. osloboditeľov 1 , Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Kollárova 2 , Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Kollárova 3 , Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Nám. osloboditeľov 1 , Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Nám. osloboditeľov 1 , Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Odbor všeobecnej vnútornej správy, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Nám. osloboditeľov 1 , Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Nám. osloboditeľov 1 , Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Martin - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Námestie S.H.Vajanského 1 , Martin

Okresný úrad Martin - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Námestie S.H.Vajanského 1 , Martin

Okresný úrad Martin - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Námestie S.H.Vajanského 1 , Martin

Okresný úrad Martin

Odbor všeobecnej vnútornej správy, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Námestie S.H.Vajanského 1 , Martin

Okresný úrad Martin - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Námestie S.H.Vajanského 1 , Martin

Okresný úrad Martin - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Námestie S.H.Vajanského 1 , Martin

Okresný úrad Martin - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Námestie S.H.Vajanského 1 , Martin

Okresný úrad Martin - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

P. Mudroňa 45 , Martin

Okresný úrad Martin - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Severná 15 , Martin

Okresný úrad Námestovo - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Miestneho priemyslu 571 , Námestovo

Okresný úrad Námestovo - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Námestie A. Bernoláka 381/4 , Námestovo

Okresný úrad Námestovo

Odbor všeobecnej vnútornej správy, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Miestneho priemyslu 571 , Námestovo

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

  • 20 inzerátov
    • 10 inzerátov
    • 20 inzerátov
    • 40 inzerátov
    • 60 inzerátov
Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk