Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Notári (315)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

JUDr. Jarmila Kováčová - notár

Notár. Spisovanie listín o právnych úkonoch. Poskytovanie právnych služieb, právneho poradenstva.

Gajova 13 , Bratislava

JUDr. Eva Imrišová - notárka

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch. Osvedčenia o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny, o pravosti podpisu na listine, o protestácii zmeniek.

Junácka 1 , Bratislava

JUDr. Anna Nováková & JUDr. Juraj Novák - Notárske spoločenstvo

Notársky úrad - spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch.

Hviezdoslavova 14 , Trnava

JUDr. Alexandra Kučečková, notárka

Spisovanie zmlúv, registrácie, osvedčovanie - notárska kancelária.

Werferova 1 , Košice

JUDr. Ján Kovács - notár

Vykonávanie notárskej činnosti, spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právnych významných skutočností, vydávanie osvedčení.

Hviezdoslavova 1 , Rimavská Sobota

JUDr. Jana Jánošková - notár

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.

Štefánikova trieda 27 , Nitra

JUDr. Iveta Andrašová - notárka

Notárska kancelária, potvrdzovanie, overovanie dokumentov a právne poradenstvo.

Jarková 35 , Prešov

JUDr. Ján Marušin - notár

Notárska kancelária, potvrdzovanie, overovanie dokumentov, notárske poradenstvo.

Slovenská 69 , Prešov

JUDr. Ivan Strinka - notár

Notárska činnosť - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právnych skutočností, notárske úschovy.

Muránska 380 , Revúca

JUDr. Ľubica Timčová - notárka

Spisovanie darovacích a kúpnych zmlúv, dohôd, závetov, listín o vydedení. Ochrana práv.

M.R. Štefánika 2393/29 , Trebišov

JUDr. Jozef Pavlík - notár

Spisovanie, osvedčovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, konanie vo veciach notárskych úschov a notárskych centrálnych registrov.

Rastislavova 5 , Košice

Notársky úrad Mgr. Iveta Vašková, notárka

Notárska činnosť, spisovanie zmlúv vo forme notárskych zápisníc, závetov, osvedčovanie právne významných skutočností, odborné právne poradenstvo v majetkovej sfére, osvedčovanie podpisov, listín.

Kráľovská 8/2 , Skalica

JUDr. Pavel Jombík - notár

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch. Osvedčovanie právne významných skutočností.

Janka Kráľa 3 , Banská Bystrica

JUDr. Viktor Dubas - notár

Notárska kancelária. Osvedčovanie právne významných skutočností a listín.

Štefánikova 22 , Humenné

JUDr. Yveta Alsterová - notár

Poskytovanie služieb v notárskej kancelárii. Spisovanie zápisníc, overovanie listín a dokumentov, úschova cenín.

Nám. hrdinov č. 7-8 , Levice

JUDr. Leila Baštrnáková - notár

Notárska kancelária - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch.

Palatinová 37 , Komárno

JUDr. Fedor Klimo - notár

Činnosť notárskej kancelárie, poskytovanie notárskych služieb, overovanie dokumentov.

Z. Kodálya 769/29 , Galanta

Mgr. Darina Beranová - notárka

Notárka - overovanie písomností, uzatváranie zmlúv. Právne poradenstvo a služby.

Nám. SNP 19 , Zvolen

JUDr. Mária Cintavá - notárka

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch. Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo, registrácia záložných práv k hnuteľným veciam, závety, úschova peňazí a listín, dražby.

Trnavská cesta 1 , Bratislava

JUDr. Štefan Morvay - notár

Osvedčovanie právne významných skutočností, spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch.

Jesenského 70/2 , Bánovce nad Bebravou

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

Firmy z kategórie
Notári v Katalógu Azet.sk