Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Právnici (1664)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Ing. Ivan Belička - patentový zástupca

OOchranná známka, patent, dizajn, oceňovanie priemyselných práv, registrácia ochranných známok, licencie, európsky patent, európska ochranná známka EUTM, CTM, PCT patenty WIPO, EUIPO, UPV.

Janka Kráľa 1 , Banská Bystrica

exekučná s.r.o.

Inkaso a vymáhanie pohľadávok z obchodného styku. Stamp servis, Call servis, Upomienkový servis. Správa pohľadávok na vysokej úrovni vrátane prevencie. Predajné miesto finstat.sk. Komplexné služby od mimosúdneho, cez súdne a následne exekučné konanie.

Stoličková 4 , Banská Bystrica

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

Správcovská činnosť a komplexná právna pomoc v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií.

Šoltésovej 2 , Bratislava

JUDr. Milan Okajček, advokát

Advokátska kancelária - poskytovanie právnych služieb, poradenstvo.

Štefánikova 26 , Košice

JUDr. Jana Bezáková - advokátka

Príprava právnych stanovísk, zmlúv, zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi verejnej moci. Právne poradenstvo. Advokátska kancelária. Mediácia.

Bakalárska 6 , Prievidza

Právny dom - advokáti, s.r.o.

Zabezpečenie problémov súvisiacich s podnikaním - inkaso a vymáhanie pohľadávok, právny servis, súdne a rozhodcovské konanie, exekučná činnosť.

Dlhá 2 , Banská Bystrica

Mgr. Iveta Gavačová - advokátka

Právne poradenstvo a činnosti - obchodné, trestné, rodinné právo. Činnosť advokátskej kancelárie.

Družstevná 2 , Stará Turá

JUDr. Helena Brngálová - advokátka a mediátorka

Právne služby v oblasti rodinného, obchodného, občianskeho a pracovného práva. Právne poradenstvo a mediácia.

Koceľova 17 , Bratislava

Mgr. Juraj Kompan, advokát

Právne služby a poradenstvo - obchodné, občianske, pozemkové právo a právo nehnuteľností, vymáhanie pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie, pracovné, trestné a priestupkové právo.

Trenčianska 56/D , Bratislava

JUDr. Jarmila Kováčová - notár

Notár. Spisovanie listín o právnych úkonoch. Poskytovanie právnych služieb, právneho poradenstva.

Gajova 13 , Bratislava

McGrath & Arthur s.r.o.

Poradenské a konzultačné služby práva a ekonomike. Správa, inkaso a kúpy pohľadávok. Vedenie účtovnícka. Advokátske služby - obchodné, pracovné, medzinárodné právo.

Partizánska 2 , Bratislava

JUDr. Lukáš Bútora - Advokátska kancelária

Obchodné právo, občianske právo, rodinné právo, pozemkové právo, komunálne právo, právo duševného vlastníctva.

Vojtecha Tvrdého 12 , Žilina

BJP PLUS, s.r.o.

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností. Projektovanie, statika stavieb, statické výpočty, urbanistická činnosť. Realizácia stavieb na bývanie, priemyselných stavieb. Rekonštrukcie, stavebné povolenia.

Račianska 109/C , Bratislava

JUDr. Michal Gallo - právne služby

Právne služby a komplexné právne poradenstvo, zastupovanie na súdoch, spisovanie listín, zostavovanie zmlúv.

Nám. S.H. Vajanského 2 , Martin

BYTHOS s.r.o.

Správa bytových domov, technická a prevádzková činnosť, ponuka účtovníckych prác, realitná činnosť, právna činnosť.

Rudlovská cesta 53 , Banská Bystrica

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová

Správa konkurznej podstaty. Zastupovanie klienta v oblasti občianskeho a pracovného práva, práva obchodných spoločností a cenných papierov, vymáhania pohľadávok. Právne poradenstvo.

Piaristická 46/276 , Trenčín

Mgr. Petra Hrubová - advokát

Advokátska kancelária - poskytovanie právnych služieb.

Mierové námestie 93 , Ilava

JUDr. Ivana Orosová, advokátka

Poskytovanie právnych služieb v oblasti občianskeho, trestného, obchodného, rodinného, pracovného a správneho práva. Konzultácie v právnych otázkach, zastupovanie klientov.

Masarykova 10 , Prešov

JUDr. Alexandra Kučečková, notárka

Spisovanie zmlúv, registrácie, osvedčovanie - notárska kancelária.

Werferova 1 , Košice

JUDr. Miloš Barbuš - advokátske služby

Poskytovanie právnych služieb a právnej pomoci pre fyzické a právnické osoby.

Štúrova 13 , Bratislava

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

Firmy z kategórie
Právnici, právne služby v Katalógu Azet.sk