Právnici (3318)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Ing. Róbert Hirsch - súdny znalec

Súdny znalec v odbore stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností. Znalecké posudky pre hypotekárne úvery - byt, pozemok, rodinný dom a rozostavaný dom Senec, Pezinok, Bratislava, Trnava.

Škorcová 9 , Senec

JUDr. Zuzana Kolembusová - notár

Notárske overovanie listín a podpisov, spisovanie notárskych zápisníc, notárske úschovy, vykonávanie iných notárskych služieb.

Moyzesova 31 , Žilina

JUDr. Jozef Krško - advokát

Právne služby a poradenstvo so zameraním na obchodné a všeobecné civilné právo, právo duševného vlastníctva, trestné právo, zastupovanie klientov na súdoch a pred orgánmi verejnej správy.

Hviezdoslavova 3 , Prievidza

JUDr. Pavol Sádel - notársky úrad

Notárske služby - spisovanie zmlúv a iných právnych úkonov, osvedčovanie, registrácie, v zmysle notárskeho poriadku

Skladná 17 , Košice

JUDr. Janka Vasiľová - právne služby

Poskytovanie právnych služieb a právnického poradenstva.

Kudlovská 1 , Humenné

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o.

Advokátska kancelária - komplexné právne služby. Vymáhanie pohľadávok, zakladanie s.r.o., prevody nehnuteľností.

Hlavná 979/23 , Galanta

JUDr. Miroslav Mydlo - advokát

Právne služby - zastupovanie klientov vo veciach občianskoprávnych, trestných, obchodných, správnych, rodinných.

Sama Chalupku 2 , Michalovce

Ing. Juraj Kozakovič - projektovanie

Projektovanie a posudzovanie nových konštrukcií stavieb. Určovanie príčin a zdrojov porúch stavieb a ich konštrukcií. Súdny znalec z odboru stavebníctvo, statika, poruchy stavieb.

Piesočná 27 , Bratislava

JUDr. Zuzana Koukalová - notárka

Notárske služby - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konanie vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.

Trhová 4 , Zvolen

WALLENBERG, s. r. o.

Podnikateľské, finančné, daňové a právne poradenstvo, administratívne práce.

Ventúrska 3 , Bratislava

Ing. Mária Kubišová - znalecké posudky

Znalecké posudky - byt, dom, rozostavaný dom, nebytová budova, pozemok.

Strážska cesta 9893/10 , Zvolen

Róbert Petrán, advokát

Zodpovedné právne poradenstvo pre zodpovedných podnikateľov. Firemné právne služby pre malé a stredné podniky. Skúsený advokát, kvalitné služby, rozumná odmena. // Helping SMEs (SMBs) with their legal needs in Slovakia. Skilled attorney at law, high-quality services, reasonable attorney fees.

Černyševského 10 , Bratislava

JUDr. Mgr. Drahoslav Magdziak, advokát

Poskytovanie právnych služieb, pomoc pri uplatňovaní práv a záujmov fyzických osôb a právnických osôb, zastupovanie klientov v konaní pred súdmi a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní.

Dlhý rad 16 , Bardejov

JUDr. Alexander Kostolanský - právne služby

Komplexné právne poradenstvo. Advokátska kancelária, právne služby v rôznych oblastiach práva.

Štúrova 4 , Piešťany

Ing. Miroslav Labudík - Európsky patentový zástupca

Ponúkam odborné služby v oblastiach ochrany duševného vlastníctva. Príprava a podanie prihlášky na registráciu ochrannej známky, patentu, úžitkového vzoru, dizajnu na ÚPV SR, WIPO Ženeva, EÚ IPO Alicante SR, sprostrekovanie ich ochrany v zahraničí a udržovanie ich v platnosti. Vypracovávam tiež znalecké posudky v odbore Priemyselné vlastníctvo.

Jesenského 1170/14 , Kysucké Nové Mesto

PROGRESS - expertízno znalecká, spol. s r.o.

Znalecká činnosť, vypracovanie znaleckých posudkov v odvetví, oceňovanie a hodnotenie podnikov, časti podnikov.

Benického 11 , Nitra

JUDr. Jozef Pojdák, advokát

Advokátska kancelária - právne služby a poradenstvo v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Obchodné, občianske, správne, pracovné, trestné právo.

Sv. Cyrila a Metoda 12 , Nová Dedinka

JUDr.Ing. Anna Nirková, PhD, mediátor Bánovce

Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov predstavuje rýchly spôsob urovnania sporov. Riešime pracovné, obchodné, rodinné, susedské, majetkové spory. Napríklad: vysporiadanie spoluvlastníctva, rodičovská dohoda, nároky z pracovných vzťahov, kolektívne vyjednávanie. Princípom mediácie je, aby strany sporu našli za pomoci mediátora také riešenie sporu, ktoré bude vyhovovať obom a je v princípe "výhra-výhra".

J. C. Hronského 1327/5 , Bánovce nad Bebravou

Mgr. Lucia Chmeľová, advokát

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti civilného, obchodného, pracovného, rodinného, konkurzného, stavebného práva, práva nehnuteľností, práva duševného vlastníctva. Zároveň aktívne zastupovanie klientov v rôznych súdnych a správnych konaniach. Príprava žalôb a vyjadrení, zastupovanie v súdnych konaniach, zastupovanie v správnych konaniach, príprava právnych analýz a stanovísk, príprava interných smerníc a dokumentov, registrácia ochranných známok, vymáhanie pohľadávok, pripomienkovanie a príprava zmlúv, zastupovanie v konkurznom konaní, príprava korporátnej agendy, zápis do registra partnerov verejného sektora, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Einsteinova 21 , Bratislava

Advokátska kancelária VARMUS s. r. o.

Advokátska kancelária. Obchodné, občianske a trestné právo. Právne poradenstvo.

Palárikova 83 , Čadca

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

Firmy z kategórie
Právnici, právne služby v Katalógu Azet.sk