Ako postupovať pri vydržaní nehnuteľnosti

Ako postupovať pri vydržaní nehnuteľnosti

Donedávna nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním oficiálne potvrdzovali notári tým, že vydali osvedčenie o vydržaní. Od mája tohto roku sa kompetencia potvrdiť vydržanie presunula na súdy. Ako postupovať, aby bolo vaše vlastnícke právo evidované v liste vlastníctva, nám vysvetlila JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV.

V máji 2021 došlo k zmene právnych predpisov týkajúcich sa vydržania nehnuteľnosti. Nemenili sa však podmienky vydržania, ale iba spôsob, akým sa na právne účely potvrdzuje, že k vydržaniu došlo. Oficiálne potvrdenie, že k vydržaniu došlo, potrebujete predovšetkým v prípade, že chcete, aby bolo vaše vlastnícke právo k nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva. Veronika Michalíková z AKMV advokátska kancelária s.r.o. nám priblížila, ako môžeme  nehnuteľnosť vydržať a ako následne dosiahnuť, aby bolo vydržanie oficiálne potvrdené súdom.

Kedy môžeme nehnuteľnosť vydržať

Podmienky vydržania upravuje Občiansky zákonník, ktorý uvádza „Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.“ Aké ďalšie podmienky sú nutné, aby ste nadobudli vlastnícke právo k nehnuteľnosti vydržaním, sme riešili v predošlom článku. Uviedli sme tiež príklady, čo všetko zahŕňa dobromyseľná držba nehnuteľnosti. Pôvodne nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním oficiálne potvrdzovali notári tým, že vydali osvedčenie o vydržaní. Od mája tohto roku sa kompetencia potvrdiť vydržanie presunula na súdy.

Návrh na súd a námietky

Pokiaľ si chcete zabezpečiť oficiálne potvrdenie o tom, že ste vydržaním nadobudli vlastnícke právo, musíte podať návrh na súd podľa miesta, kde sa nachádza nehnuteľnosť. V návrhu je potrebné opísať skutočnosti, z ktorých vyplýva, že ste splnili podmienky vydržania a doložiť dôkazy, ktoré to potvrdzujú. Ak je to potrebné, môže vás súd neskôr vyzvať na doloženie ďalších dôkazov.

Ak preskúmanie návrhu nasvedčuje, že podmienky vydržania boli splnené, vyzve súd osoby určené v zákone (osoby, ktorých práva môžu byť vydržaním dotknuté), aby si uplatnili námietky. V námietke je potrebné uviesť, ako by boli vydržaním dotknuté práva osoby, ktorá vydržanie namieta, skutočnosti vyvracajúce splnenie podmienok vydržania a podobne. Skutočnosti v námietke je tiež potrebné doložiť dôkazmi.

Za návrh na začatie konania o potvrdení vydržania zakotvuje zákon súdny poplatok vo výške 99,50 EUR.

Pokiaľ nebol návrh na začatie konania zamietnutý, vydá súd uznesenie o potvrdení vydržania. Uznesenie o potvrdení vydržania súd vydá aj v prípade, že uplynula lehota na podanie námietok a žiadne námietky neboli podané alebo ak podané námietky boli odmietnuté.

Ako môžu dotknutí protestovať

Ak súd vydal uznesenie o potvrdení vydržania a niekto sa ním cíti dotknutý na svojich právach, môže sa brániť podaním žaloby. V takomto prípade však musí dokázať, že existujú skutočnosti v jeho prospech, ktoré bez vlastnej viny nemohol uplatniť už námietkami pred vydaním uznesenia o potvrdení vydržania.

Ak niekto získa vlastnícke právo od osoby, ktorej bolo právoplatne potvrdené vydržanie, priznáva mu zákon rovnakú ochranu, ako v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti od vlastníka. Avšak v prípade, ak by nadobúdateľ nebol dobromyseľný, bol by povinný vydať nehnuteľnosť oprávnenému vlastníkovi a následne by mal právo požadovať od vydržateľa prípadnú náhradu škody.

Zdroj: AKMV

Zdroj foto: Dreamstime

Diskusia

Podobné články

Jedálenský stôl – pár tipov, ako si vybrať ten najlepší

Jedálenský stôl – pár tipov, ako si vybrať ten najlepší

V miestnosti, v ktorej jeme, či už raňajkujeme, obedujeme, alebo večeriame, strávime naozaj veľa času. Začíname rannou kávou a raňajkami a cez deň, alebo po práci si stihneme spraviť chvíľu kľudu na poobedné jedlo. Večerné občerstvenie niekedy sprevádza pohár vína s priateľmi a možno dlhé, zaujímavé rozhovory.

...
Batumi: Najrýchlejšie rastúca turistická destinácia v Európe

Batumi: Najrýchlejšie rastúca turistická destinácia v Európe

Gruzínsko je čoraz populárnejšou destináciou pre turistov z celého sveta. Dobrou správou je, že je dostupné okrem trojhodinového letu z Viedne, Budapešti, Katowic či Prahy, pohodlne aj autom. Vaše oko poteší rozmanitá príroda, nadchne vás bohatá história aj kultúra. Vydať sa na potulky týmto klenotom Kaukazu je zážitkom v každom ročnom období. Prinášame vám preto praktický smart ťahák, ktorý sa vám pri potulkách krajinou určite zíde.

...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon