Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Mlynské nivy čaká pozitívny rozvoj, vzorom je 15-minútové mesto

Mlynské nivy čaká pozitívny rozvoj, vzorom je 15-minútové mesto

Oblasť Mlynských nív má vyhliadky na ucelenejší rozvoj. Mesto zverejnilo návrh zadania pre Mestskú urbanistickú štúdiu zóny Mlynské nivy, ktorá má byť podkladom k realizácií novej mestskej štvrte. Výnimočnosť tohto počinu môžeme vidieť v prvom rade v snahe o nastolenie doposiaľ chýbajúcej koordinácie záujmov vlastníkov pozemkov, budúcich obyvateľov i hlavného mesta.

Z industriálneho územia nová mestská štvrť

Pôvodne priemyselné územie, ktoré by sa malo dočkať zmysluplnejšej transformácie leží medzi ulicami Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnica D1 – Prístavný most a Prístavná a dosahuje nezanedbateľnú rozlohu približne 138 hektárov. Vzhľadom na dobrý kontakt so Starým Mestom a dunajským nábrežím patrí k perspektívnym rozvojovým lokalitám, viaceré stavebné aktivity sa tu už koniec koncov rozbehli.

Záujem na vyladení konceptu ďalšej výstavby je teda rozhodne podporený polohou riešenej oblasti a tiež aktuálnymi urbanistickými trendmi, presadzujúcimi okrem iného aj využívanie dostupných územných rezerv v rámci mestskej štruktúry. Urbanistická štúdia má zároveň prispieť k vzniku fungujúcej štvrte založenej na princípoch tzv. 15 minútového mesta. Ide o časový úsek, v rámci ktorého sa má každý obyvateľ dostať chôdzou k základnej vybavenosti. 

Zástavba s mestotvornými funkciami sa bude organizovať ideálne do blokov a výškové stavby sa udržia v nástupných polohách či v uzlovom priestore Bajkalská - Mlynské nivy. Zároveň sa počíta s posilnením významu ulice Mlynské nivy, premeniť by sa mala na atraktívny a aj aktívny bulvár určený pre peších, cyklistov a električkovú prepravu. Príťažlivou súčasťou sa stanú menšie námestia s utlmenou dopravou a sieť verejných parkov. Uvedené zámery korešpondujú s požadovaným výsledkom, prostredím mestského charakteru, a úzko súvisia aj s archetypálnym vnímaním priestoru. 

Zóna_Mlynské_nivyRiešené územie - Zóna Mlynské nivy; Zdroj: MIB

Štúdiu pripraví MIB

Iniciatívu regulovať predmetné plochy možno chápať tiež ako reakciu na miestami, nie celkom v pozitívnom zmysle slova, živelný vývoj Mlynských nív. Otvorili sa šance na koordinovanie územia s prihliadnutím na širšie súvislosti a rovnako zladenie záujmov verejnosti i žiadateľov. V lokalite Mlynské nivy totiž Mesto Bratislava v minulom roku zaevidovalo 16 žiadostí, ktoré boli zaslané ako reakcie na výzvu na predkladanie žiadostí o zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania. 

Urbanistická štúdia bude pripravená Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) v spolupráci s dotknutými subjektmi a mestskou časťou Ružinov. Preverené budú možnosti a limity územia a stanovené pravidlá a koncepcie ďalšieho rozvoja, pričom sa predpokladá, že by mohol vzniknúť dvojnásobok bytov v porovnaní s kapacitou podľa dnes platného územného plánu mesta, t. j. predpokladané úpravy prinesú bývanie pre viac ako 20 000 obyvateľov.

 

Zverejnený návrh zadania môžu pripomienkovať dotknuté subjekty a verejnosť od 9.1. do 7. 2. 2023. Návrh Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy pripraví MIB na základe spripomienkovaného a odsúhlaseného zadania. Spracovaná štúdia sa predloží mestskému zastupiteľstvu a poslúži ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Autor: Natália Mokoš Hulmanová

Diskusia

Podobné články

Stanice metra v Kodani s novým udržateľným charakterom

Stanice metra v Kodani s novým udržateľným charakterom

Metro v Kodani patrí medzi najmodernejšie a najlepšie metrá v Európe. Tento štatút si po realizácii projektu zameraného na dosiahnutie čo najväčšej udržateľnosti jeho staníc ešte viac poistí. Jednotlivé stanice poskytnú cestujúcim vysoký komfort, zdravé vnútorné prostredie a zároveň prispejú k podpore stratégie vedúcej k znižovaniu emisií.

...
Malý projekt v Trnave vzniká pri atraktívnom území

Malý projekt v Trnave vzniká pri atraktívnom území

V dnešnom príspevku sa vraciame do Trnavy, kde sa pozrieme na menšiu rezidenčnú výstavbu Vilky Cukrová v celkom zaujímavej lokalite. Tá totiž okrem mnohých aktuálnych výhod disponuje výrazným potenciálom, ktorý sa po malých krokoch začal konečne napĺňať už minulý rok.

...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon