Mlynské nivy čaká pozitívny rozvoj, vzorom je 15-minútové mesto

Mlynské nivy čaká pozitívny rozvoj, vzorom je 15-minútové mesto

Oblasť Mlynských nív má vyhliadky na ucelenejší rozvoj. Mesto zverejnilo návrh zadania pre Mestskú urbanistickú štúdiu zóny Mlynské nivy, ktorá má byť podkladom k realizácií novej mestskej štvrte. Výnimočnosť tohto počinu môžeme vidieť v prvom rade v snahe o nastolenie doposiaľ chýbajúcej koordinácie záujmov vlastníkov pozemkov, budúcich obyvateľov i hlavného mesta.

Z industriálneho územia nová mestská štvrť

Pôvodne priemyselné územie, ktoré by sa malo dočkať zmysluplnejšej transformácie leží medzi ulicami Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnica D1 – Prístavný most a Prístavná a dosahuje nezanedbateľnú rozlohu približne 138 hektárov. Vzhľadom na dobrý kontakt so Starým Mestom a dunajským nábrežím patrí k perspektívnym rozvojovým lokalitám, viaceré stavebné aktivity sa tu už koniec koncov rozbehli.

Záujem na vyladení konceptu ďalšej výstavby je teda rozhodne podporený polohou riešenej oblasti a tiež aktuálnymi urbanistickými trendmi, presadzujúcimi okrem iného aj využívanie dostupných územných rezerv v rámci mestskej štruktúry. Urbanistická štúdia má zároveň prispieť k vzniku fungujúcej štvrte založenej na princípoch tzv. 15 minútového mesta. Ide o časový úsek, v rámci ktorého sa má každý obyvateľ dostať chôdzou k základnej vybavenosti. 

Zástavba s mestotvornými funkciami sa bude organizovať ideálne do blokov a výškové stavby sa udržia v nástupných polohách či v uzlovom priestore Bajkalská - Mlynské nivy. Zároveň sa počíta s posilnením významu ulice Mlynské nivy, premeniť by sa mala na atraktívny a aj aktívny bulvár určený pre peších, cyklistov a električkovú prepravu. Príťažlivou súčasťou sa stanú menšie námestia s utlmenou dopravou a sieť verejných parkov. Uvedené zámery korešpondujú s požadovaným výsledkom, prostredím mestského charakteru, a úzko súvisia aj s archetypálnym vnímaním priestoru. 

Zóna_Mlynské_nivyRiešené územie - Zóna Mlynské nivy; Zdroj: MIB

Štúdiu pripraví MIB

Iniciatívu regulovať predmetné plochy možno chápať tiež ako reakciu na miestami, nie celkom v pozitívnom zmysle slova, živelný vývoj Mlynských nív. Otvorili sa šance na koordinovanie územia s prihliadnutím na širšie súvislosti a rovnako zladenie záujmov verejnosti i žiadateľov. V lokalite Mlynské nivy totiž Mesto Bratislava v minulom roku zaevidovalo 16 žiadostí, ktoré boli zaslané ako reakcie na výzvu na predkladanie žiadostí o zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania. 

Urbanistická štúdia bude pripravená Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) v spolupráci s dotknutými subjektmi a mestskou časťou Ružinov. Preverené budú možnosti a limity územia a stanovené pravidlá a koncepcie ďalšieho rozvoja, pričom sa predpokladá, že by mohol vzniknúť dvojnásobok bytov v porovnaní s kapacitou podľa dnes platného územného plánu mesta, t. j. predpokladané úpravy prinesú bývanie pre viac ako 20 000 obyvateľov.

 

Zverejnený návrh zadania môžu pripomienkovať dotknuté subjekty a verejnosť od 9.1. do 7. 2. 2023. Návrh Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy pripraví MIB na základe spripomienkovaného a odsúhlaseného zadania. Spracovaná štúdia sa predloží mestskému zastupiteľstvu a poslúži ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Autor
Natália Mokoš Hulmanová

Natália Mokoš Hulmanová je redaktorkou portálu Nehnuteľnosti.sk od roku 2018. V rámci magazínu sa zameriava na developerské projekty a snaží sa identifikovať a odprezentovať riešenia, ktoré by mohli poslúžiť ako pozitívne príklady pre ďalšiu výstavbu.

Diskusia

Podobné články

Ako sa starať o trávnik

Ako sa starať o trávnik

Pekný a zdravý trávnik niečo stojí. Ak má plniť praktickú a estetickú funkciu, vyžaduje viac ako len finančnú investíciu. Kľúčom k udržiavaniu jeho dobrej kondície je správna starostlivosť o trávnik od zakladania trávnatej plochy po jej pravidelnú údržbu.

...
Na budúcom bratislavskom bulvári rastie ďalšia štýlová veža

Na budúcom bratislavskom bulvári rastie ďalšia štýlová veža

Pôvodne predovšetkým industriálna oblasť Mlynských Nív zohráva v obraze Bratislavy dôležitú úlohu. Dotknuté územie je významné svojim rozsahom i postavením, patrí k častiam nadväzujúcim na staré centrum hlavného mesta. Množstvo zmien v lokalite zasiahlo aj ulicu Mlynské nivy. Postupne má získať parametre bulváru, už dnes ju však dotvára viacero nových stavieb. Nie tak dávno boli napríklad spustené práce na rezidenčnej veži Millhaus.

...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon