Trendy mestské bývanie: Inšpirovala industriálna éra vychytenej lokality

Trendy mestské bývanie: Inšpirovala industriálna éra vychytenej lokality

V pražskej štvrti Karlín bol v minulom roku dobudovaný štýlový bytový dom Iconik od Karlín Group. Jeho návrh má potenciál obstáť aj v hodnotení o pár desiatok rokov. Autori z pražského ateliéru edit! totiž hľadali námety v miestnej vývojovej ére, ktorá sa výrazne podpísala na obraze lokality. Ako inšpirácia poslúžila dnes trendy a zároveň nadčasová industriálna estetika.

Vychytená štvrť

Karlín bol založený ako prvé oficiálne pražské predmestie a vďaka veľkému stupňu voľnosti, ktorý poskytovala oblasť jeho vzniku, vtedy takmer zelená lúka, sa v jeho urbanistickej koncepcii presadili princípy klasicistického plánovania. Dodnes je zreteľne zachovaná typická veľkorysosť a pravidelnosť rozloženia stavebnej štruktúry. Napriek neskorším zásahom, realizácií továrenských objektov počas industriálneho rozmachu mesta, sú bez problémov odčítateľné kompaktné bloky s pravouhlým krížením ulíc.

V súčasnosti ide o vyhľadávanú štvrť s mnohými novými developerskými projektmi, ktoré najzásadnejšie premieňajú územie tzv. Rohanského ostrova v miestach medzi ulicou Rohanské nábřeží a Vltavou.

IconicIconik; Zdroj: BoysPlayNice

 

Industriálna identita

Iconik vyplnil prieluku, následok povodne z roku 2002. Stojí na Sokolovskej ulici, hlavnej pozdĺžnej komunikačnej osi Karlína s ukľudnenou dopravou, atraktívnej pre chodcov aj vďaka rôznorodým gastroprevádzkam a obchodom.

Koncept zohľadnil pôvodnú parceláciu a tiež neskoršie nerovnomerné výškové nastavenie korunných ríms, ktoré vzniklo prienikom novších objektov do originálne klasicistickej zástavby v čase rozvoja priemyslu. A práve z uvedeného obdobia sa nakoniec čerpalo pri tvorbe identity bytového domu. Jej nositeľom je v tomto kontexte prirodzene najmä uličné priečelie.

IconicIconik; Zdroj: BoysPlayNiceIconicIconik; Zdroj: BoysPlayNice

IconicIconik; Zdroj: BoysPlayNice

Spomínaný ohľad na minulosť lokality sa teda premietol do rozdelenia projektu na dve hmoty s rozdielnou výškou, šírkou a tiež mierne odlišným stvárnením exteriéru. Pre industriálny charakter je nosná predovšetkým materiálová paleta s príznačným keramickým obkladom uplatneným v dvoch odtieňoch. Objavuje sa na jednoznačne nastavených fasádnych mriežkach, ktorých pravidelné členenie odzrkadľuje do veľkej miery vnútorný poriadok stavby.

O nevšedný a zjednocujúci efekt sa postaralo využitie obkladu aj na strešných rovinách. Zmena výrazových prostriedkov zdôrazňuje parter s dvomi komerčnými jednotkami, ktorý predstavuje kľúčový priestor, obzvlášť na obdobne aktívnej mestskej ulici. 

IconicIconik; Zdroj: BoysPlayNice

IconicIconik; Zdroj: BoysPlayNice

IconicIconik; Zdroj: BoysPlayNice

 

Pestrá skladba bytov

Druhé až deviate nadzemné podlažie obsiahlo 48 jedno- až štvorizbových bytov, pričom v zostavenej ponuke prevládajú dvojizbové. Navrhnutý bol dispozičný trojtrakt s jedným vertikálnym komunikačným jadrom, byty sú orientované buď do ulice alebo do dvora, v okrajových polohách sa nachádzajú aj preplávajúce jednotky. Priestory uložené pri uličnom priečelí zatraktívňujú lodžie, najpôsobivejšie byty s veľkými  terasami a zodpovedajúco zaujímavými výhľadmi boli zrealizované na najvyšších podlažiach.

IconicIconik; Zdroj: BoysPlayNice

IconicIconik; Zdroj: BoysPlayNice

IconicIconik; Zdroj: BoysPlayNice

 

Získajte lepší prehľad o výstavbe a pozrite si všetky aktuálne developerské projekty zobrazené na mape https://www.nehnutelnosti.sk/developerske-projekty-a-novostavby

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Autor
Natália Mokoš Hulmanová

Natália Mokoš Hulmanová je redaktorkou portálu Nehnuteľnosti.sk od roku 2018. V rámci magazínu sa zameriava na developerské projekty a snaží sa identifikovať a odprezentovať riešenia, ktoré by mohli poslúžiť ako pozitívne príklady pre ďalšiu výstavbu.

Diskusia

Podobné články

Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon