Slovenské mesto, ktoré stále napreduje: Pripravuje štvrť škandinávskych autorovPrez_Stvrt_Trnava; Zdroj: Mesto Trnava

Slovenské mesto, ktoré stále napreduje: Pripravuje štvrť škandinávskych autorov

Štvrť odrážajúca ideály súčasnej mestotvorby má vzniknúť aj na Slovensku a na jej podobe sa podpíše ateliér Mandaworks AB zo Švédska. Ide o víťaza ojedinelej medzinárodnej urbanistickej súťaže návrhov označenej príznačne Štvrť, ktorá riešila rozsahom pôsobivé územie v Trnave. Výsledky sa odborná verejnosti dozvedela 24. apríla 2024 v priestoroch Kreatívneho centra Trnava, víťazný návrh predstavili samotní tvorcovia.

Súťaž organizovaná Mestom Trnava v spolupráci s ateliérom 2021 bola vyhlásená minulý rok v máji. Z 39 doručených návrhoch z 13 krajín sveta vybrala medzinárodná porota do druhého kola 5 účastníkov. Na dotiahnutie svojich prác podľa pripomienok poroty mali vyhradený čas do začiatku marca 2024. 

 

Parklife od Mandaworks AB

O víťazovi, návrhu s číslom 22 s názvom Parklife od ateliéru Mandaworks AB zo švédskeho Štokholmu, rozhodla jednohlasne päťčlenná porota s hlasovacím právom v nasledovnom zložení. Hodnotili Monika Konrad (Poľsko) – predsedníčka poroty, Nina Svanda (Rakúsko), Darius Reznek (Holandsko), Štepánka Endrle (Česko) a Ondrej Horváth a s náhradníkmi Igor Marko (Slovensko/Veľká Británia), Filip Tittl (Česko) a Mária Dida.

Neobvyklo veľké územie

Výsledné riešenie má fungovať ako podklad pre nový štandard prípravy územného plánu. Nastaví vývoj územia siahajúceho od zeleného pásu na sídlisku Družba až po východný obchvat, ktoré je v miestnej trnavskej mierke výmerou naozaj výnimočné

Ide o plochu okolo 135 hektárov, pričom pre porovnanie, historické centrum dosahuje približne 66 hektárov. 

Stvrt_TrnavaŠtvrť - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

Stvrt_TrnavaŠtvrť - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

 

Inovatívny prístup zohľadňujúci aktuálne pomery

Parklife predstavuje v našom kontexte zatiaľ pomerne inovatívny urbanistický koncept, ktorý však autori ukotvujú do existujúceho prostredia. Definované boli stratégie pre lepšie prepojenie celého mesta s prírodnou krajinou a samozrejme taktiež samotnej štvrte s priľahlou zástavbou, a to aj v zmysle umožnenia kontaktu susediacich komunít.

Autori vychádzajú z princípov súčasnej mestotvorby, spoznávame napríklad tzv. mesto krátkych vzdialeností či 15 minútové mesto, v ktorom sú cesty za naplnením bežných potrieb zvládnuteľné peši, na bicykli alebo pomocou MHD v krátkom časovom úseku. Keďže realizácia projektu bude vzhľadom na veľkosť dotknutej časti Trnavy prebiehať mnoho rokov, riešenie dovoľuje rozumný postupný rozvoj a navrhnutých bolo viacero sebestačných celkov. 

 

Umožnený je postupný rozvoj územia

Stratégia fázovania počíta i s Fázou 0, počítajúcou s úvodnou aktiváciou územia. Zahŕňa vytvorenie dočasných ciest a siete komunitných miest, ktoré majú umožniť oboznámenie s predmetnou oblasťou a teda pomôcť jej začleneniu do mestského organizmu.

Opora pre rozdelenie územia sa našla v aktuálnej stavebnej štruktúre susediacich častí mesta, slúžiacich ako východisko pre vytvorenie kostry novej štvrte. Vo Fáze 1 prebehne budovanie juhozápadnej a neskôr severozápadnej časti územia, a súčasťou bude aj prvý úsek parku a ochranný pás zelene pozdĺž obchvatu. 

Následne vo Fáze 2 pribudne centrálny pás zástavby s novou školou, verejnými funkciami a hlavným námestím. 

V poslednej Fáze 3 pokračuje rozvoj na východe, v pásme nazývanom „Prsty v krajine“ s najnižšími objektmi a najužším kontaktom s prírodnou krajinou.

Stvrt_TrnavaŠtvrť - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

Stvrt_TrnavaŠtvrť - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

Stvrt_TrnavaŠtvrť - víťazný návrh; Zdroj: Mesto Trnava

 

Odolné mesto so svojským charakterom

Navrhovaná stavebná štruktúra bola inšpirovaná merítkom trnavskej predvojnovej zástavby. Základ predstavujú bloky s rozmanitou typológiou bývania líšiace sa napríklad aj výškou podľa polohy, ktoré sú ďalej organizované do tzv. superblokov (naplánovaných 15) so spoločným verejným priestorom, parkom a námestím. 

V projekte Parklife sa do centra záujmu dostáva odolnosť mesta a teda tiež súvisiaca snaha o zmysluplné posilnenie jeho vzťahu s okolitou krajinou a začlenenie prírodných prvkov do plánovanej štvrte. Uvedený zámer autori demonštrujú napríklad prepracovanou koncepciou zeleno-modrej infraštruktúry. Zeleň sa objaví vo viacerých mierkach, jej štruktúra pozostáva z hlavného parku rozdeleného do viacerých častí s rozdielnou hierarchiou, ďalej vnútorných zelených pásov a zelených bulvárov. V rámci hospodárenia s dažďovou vodou bolo predstavené komplexné riešenie s retenčnými opatreniami spolu s akumulačným a infiltračným systémom.

 

Získajte lepší prehľad o výstavbe a pozrite si všetky aktuálne developerské projekty zobrazené na mape https://www.nehnutelnosti.sk/developerske-projekty-a-novostavby

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Autor
Natália Mokoš Hulmanová

Natália Mokoš Hulmanová je redaktorkou portálu Nehnuteľnosti.sk od roku 2018. V rámci magazínu sa zameriava na developerské projekty a snaží sa identifikovať a odprezentovať riešenia, ktoré by mohli poslúžiť ako pozitívne príklady pre ďalšiu výstavbu.

Diskusia

Podobné články

Byt v Čerešniach poňali štýlovo: Inšpirácia sa našla v Miláne

Byt v Čerešniach poňali štýlovo: Inšpirácia sa našla v Miláne

K zapamätateľným realizáciám patria bezpochyby Dúbravské Čerešne od ITB Development. Exteriér vyniká pestrosťou tvarov a farieb, no pomerne výživný zážitok ponúkajú aj vnútorné priestory. Napríklad v kompletne zariadenom vzorovom byte prezentujú dizajnérky z Arcada interior design s.r.o. najčerstvejšie trendy interiérového dizajnu. 

...
Moderné riešenia pre stavebníctvo od AVG Group

Moderné riešenia pre stavebníctvo od AVG Group

Stavebný sektor sa neustále vyvíja a prináša nové technológie či postupy. Dôvodom je predovšetkým zlepšenie efektivity a kvality stavebných projektov, ktoré musia nielen dobre vyzerať, ale tiež spĺňať rôzne náročné kritériá. Takéto inovatívne riešenia a špičkové služby vám poskytne aj spoločnosť AVG Group, o ktorej si teraz niečo povieme.

...
Správny interiérový dizajn vnesie do priestoru estetiku i funkčnosť

Správny interiérový dizajn vnesie do priestoru estetiku i funkčnosť

Vytvoriť si krásny a príjemný domov či pracovné prostredie nie je len tak jednoduché. Dobrý interiérový dizajn spája estetiku s funkčnosťou a mení tak obytné i pracovné priestory na komfortné a inšpiratívne miesta. Aj keď sa môže zdať, že zariadiť si na základe týchto kritérií byť či kanceláriu je pomerne jednoduchá úloha, funkčný a moderný priestor si naopak často vyžaduje zásah skúsených odborníkov.

...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon