Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
5 krokov k vkladu kúpenej nehnuteľnosti do katastra

5 krokov k vkladu kúpenej nehnuteľnosti do katastra

Pri kúpe nového bývania vás čaká po výbere nehnuteľnosti, hypotéky a podpise kúpnej zmluvy ešte jedna dôležitá vec. Vlastníkom nehnuteľnosti sa totiž stávate až nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Ako absolvovať vklad do katastra bezbolestne?

1. Nájdite správny okresný úrad

Po kúpe nehnuteľnosti je potrebné písomne podať návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na katastrálny odbor príslušného okresného úradu. Vklad do katastra sa podáva v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, nie vo vašom pôvodnom bydlisku. Hneď na začiatku treba pripomenúť, že dobrá realitná kancelária vybaví celý „kataster“ za vás. Ak ste vsadili na nesprávneho realitného makléra, alebo si celý proces vybavujete svojpomocne, naše rady vám určite pomôžu. Prípadne vás inšpirujú k vyhľadaniu dobrej realitnej kancelárie.

2. Pripravte návrh na vklad do katastra

Tento dokument môžete spísať podľa vzoru, ktorý ľahko nájdete na internete. Postupujte podľa predlohy, nezabudnite však, že musí obsahovať všetky potrebné zákonné náležitosti. Medzi požadované základné informácie patria tieto údaje:

  • ak ste fyzická osoba, uveďte vaše osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresa); ak ste osoba právnická, treba uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, a ak je to potrebné, aj adresu na doručovanie
  • označenie okresného úradu, ktorého katastrálnemu odboru je adresovaný
  • predmet právneho úkonu vrátane presného pomenovania úkonu, na základe ktorého má vzniknúť právo k nehnuteľnosti. Teda, aby v návrhu bolo uvedené, napr. návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy
  • presné označenie nehnuteľnosti, ktorej sa návrh týka
  • uvedenie príloh, ktoré prikladáte k návrhu

3. Priložte kúpnu zmluvu

Pri podaní návrhu je nevyhnutné zaplatiť správny poplatok 66 €. Ak pred podaním návrhu vyplníte na stránke www.katasterportal.sk dokument Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, vytlačíte si ho, a s vašim podpisom priložíte k návrhu, zaplatíte na katastri len 51 €. Prvou nutnou prílohou je kúpna zmluva s notársky overenými podpismi predávajúceho majiteľa, a to v dvoch vyhotoveniach. Vaše podpisy na zmluve overené byť nemusia.

4. Vyžiadajte si vyhlásenie správcu nehnuteľnosti

Prílohou číslo dva je vyhlásenie správcu nehnuteľnosti. To však len v prípade, že kupujete byt. Pôvodný majiteľ musí mať vyrovnané všetky záväzky voči správcovi bytového domu či bytovému družstvu. Ak je všetko v poriadku, správca je povinný vyhotoviť vlastníkovi vyhlásenie, že nemá žiadne nedoplatky. Toto vyhlásenie na podateľni odovzdáte spolu s ostatnými dokumentmi.

5. Urobte opravy včas

Po podaní váš návrh príslušný kataster preskúma. Ak je všetko v poriadku, váš návrh schváli. Rozhodnutie by malo byť vydané do 30 dní od doručenia návrhu. V prípade, že ste na niečo zabudli alebo poplietli, kataster konanie preruší a vyzve vás, aby ste v stanovenej lehote chyby odstránili. Často sa napríklad stáva, že ľudia zle zapíšu nehnuteľnosť alebo neuvedú správny register katastra. Pri prerušení konania však pozor na dodržanie lehoty. Ak opravu nestihnete načas, úrad konanie zastaví a môžete začať odznova.

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Diskusia

Podobné články

Krb versus kachle – ktoré je pre vás to pravé?

Krb versus kachle – ktoré je pre vás to pravé?

Krb v interiéri je príjemným a dekoratívnym prvkom a dnes nad ním môžete uvažovať už aj v bytovom dome. Záleží len na vás, či chcete ohnisko len na ozdobu, alebo z neho mať aj tepelné zisky. Ak vás v dome či na chalupe okrem farby obkladov zaujíma aj výhrevnosť vášho krbu a jeho vplyv na vaše zdravie, mali by ste sa zaujímať aj o jeho vnútornú konštrukciu. Prezradíme vám, aké máte možnosti a čo vám môžu poskytnúť.

...