Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Rozhovor s Mojmírom Plavcom o zmenách pri výpovedi nájomných zmlúv

Rozhovor s Mojmírom Plavcom o zmenách pri výpovedi nájomných zmlúv

Národná rada SR schválila 22. apríla 2020 vládnu novelu zákona, ktorou obmedzuje vypovedanie zmluvy o prenájme nehnuteľností. Za akých okolností sa vás novela týka, aké výhody a nevýhody môže nájomcom či prenajímateľom priniesť nám odpovie Mojmír Plavec, tajomník realitnej únies SR.

Národná rada SR schválila 22. apríla 2020 vládnu novelu zákona, ktorou obmedzuje vypovedanie zmluvy o prenájme nehnuteľností. Za akých okolností sa vás novela týka, aké výhody a nevýhody môže nájomcom či prenajímateľom priniesť nám odpovie Mojmír Plavec, tajomník realitnej únies SR.

 

Schválením tejto novely, získali nájomcovia právo na odklad nájomného

Novelou sa len dočasne zablokovala možnosť dať nájomcovi výpoveď. Od konca apríla platí, že prenajímateľ nemôže ukončiť vzťah s nájomcom, ak tento mešká s platením kvôli okolnostiam súvisiacim s COVID-19.

Týka sa tento zákon všetkých nájomcov?

Všetkých nie. Táto novela sa týka len tej skupiny nájomcov, ktorí spĺňajú 2 podmienky. Prvo je, že nájomca je v omeškaní s platením za služby splatné od 1.4. do 30.6. Druhou podmienkou je, že toto omeškanie vzniklo v súvislosti s okolnosťami okolo COVID-19 a nájomca tieto okolnosti prenajímateľovi oznámi dostatočne vopred.

Ako má nájomca postupovať, ak chce získať nájomné prázdniny?

Je potrebné aby túto skutočnosť prenajímateľovi čo najskôr oznámil a hodnoverne to preukázal. Tiež sa musí s prenajímateľom písomne dohodnúť na dočasnom odklade alebo znížení nájomného. Odporúčam nájomcom aby k takejto žiadosti predložili o doklad o strate zamestnania, prípadne potvrdenie od zamestnávateľa o nevyplatení mzdy alebo potvrdenie od lekára. Všetko čo súvisí s pandémiou COVID-19. Prenajímateľ nie je povinný poskytnúť nájomcovi tieto prázdniny. Má len povinnosť zdržať sa výpovede z nájmu.

Vypočujte si celý rozhovor:

 

Musí nájomca neskôr doplatiť aj úroky z omeškania z nezaplateného nájomného?

Ak sa nájomca dostane do omeškania, prenajímateľ má právo na úroky z omeškania, poplatok z omeškania alebo zmluvnú pokutu.

Čo ak nájomca aj tak dostane výpoveď?

Takáto výpoveď by bola pravdepodobne súdom vyhodnotená ako neplatná výpoveď.

Týka sa táto novela len bytov alebo aj kancelárií?

Z textácie novely je jasné, že sa týka všetkých nehnuteľností. Netýka sa len rôznych ubytovní, internátov či hotelov.

Čo ak dá prenajímateľ výpoveď z iných dôvodov?

Platí to čo doteraz. Ak nastali okolnosti z iných dôvodov, prenajímateľ to môže urobiť.

Môžu tieto opatrenia zmierniť dopady pandémie?

Ja osobne neočakávam nejaký veľký nápor týchto žiadostí. Treba však dodať, že došlo k silnému zásahu do systému, kde sa aktuálne väčšie právomoci prisúdili práve nájomcom.

Diskusia

Podobné články

Ako koronavírus zmení vzhľad našich domovov

Ako koronavírus zmení vzhľad našich domovov

Všetci sa dnes pýtame, ako COVID-19 zmení naše životy a zvyky a či sa vrátime k svojim „normálnym“ spôsobom. V dlhodobej izolácii v našich domoch sme mali viac času rozmýšľať, aké majú obmedzenia a ako by mohli byť pohodlnejšie, bezpečnejšie a zdravšie. Magazín Houzz sa opýtal architektov zo Španielska, Talianska a Francúzska, krajín ktoré boli najviac postihnuté, ako podľa nich pravdepodobne koronavírus zmení domácnosti v budúcnosti.

...
Návrat do kancelárií – zamestnávatelia musia včas prijať správne opatrenia

Návrat do kancelárií – zamestnávatelia musia včas prijať správne opatrenia

Skôr či neskôr čaká množstvo firiem, ktoré kvôli pandémii COVID-19 odporučili svojim zamestnancom pracovať z domova, návrat späť do kancelárií. Či už k nemu dôjde za dva, tri alebo viac týždňov, je dobré začať sa naň pripravovať už teraz. Praktické návody poskytujú poradensko – realitné spoločnosti, pracovný portál Profesia.sk i Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZSR).

...