Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 97 481 inzerátov

Vyvlastnenie pozemku


Dobrý deň, vežmi pekne by som Vás poprosila o pomoc.Už dlhšie sa snažime vyvlastniťpozemok,ale akosi sa nám nedarí.Máme starý dom,ktorý nám prepísala svokraprepisala kupno-predajnou zmluvou.K domu sme dostali ako bremeno aj pozemoks rozlohou 6215m2 približne 65vlastníkmi (z toho ma niečo aj štát).Chcela bysom sa opítať ako máme postupovať pri vyvlastnení pozemku,alebo či mineviete poradiť firmu, ktorá nám s tým pomôže.Ďakujem za vašu radu.
  Dobrý deň, vo Vašom prípade nie je možné využiť inštitút vydržania, keďže podľa § 134 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov : "(1) Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť." Vo Vašom prípade absentuje dobromyseľnosť držby, čo je obligatórnou podmienkou inštitútu vydržania, keďže Vy máte vedomosť, že nie ste vlastníkom nehnuteľnosti a teda nie ste dobromyseľný.  Najvhodnejším riešením by bolo dohodnúť sa s vlastníkmi a  ponúknuť im, že od nich ich podiely odkúpite. 

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Slovenská banková asociácia

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Bankový ombudsman

Nezávislý inštitút, ktorého cieľom je riešenie mimosúdnych sporov medzi bankami a ich klientmi.

Národná banka Slovenska

Centrálna banka SR, ktorej hlavným cieľom udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne a dohľad nad finančným trhom.

Sociálna poisťovňa

Inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.