Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 95 424 inzerátov

Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva


Dobrý deň,chcela by som sa opýtať ako predať nehnuteľnosť, ktorú sme dostali bo mojej bebke darovacou listinou, je to trochu zložitejšie Po smrti dedka sa konalo dedičské konanie , dedila jeho manželka (babka) a 3 deti ( 2 dcéry a 1 syn) Babka teraz darovala svoj podiel 1 synovi 1 dcére a mne svojej vnučke, 2 dcéra (moja mama má svoj podiel po otcovi, ten je už ale v jej záveti odkázaný mne jej dcére (mam je ťažko chorá a chcela si usporiadať majetok ešte za života) Máme kupca na dom, 1 dcéra, moja mama (2 dcéra) aj ja súhlasíme s predajom a chceme ho čo najskôr predať, syn odmieta z dôvodu že nechce platiť daň a vraj ak by mu prišli peniaz na účet z predaja domu tak mu vezmú príspevky nakoľko je ZŤP, ako máme postupovať keď ho chceme predať. Pritom nemá záujem starať sa o dom nasledujúcich 5 rokov, dom je starý a za 5 rokov už bude asi aj nepredajný príp za minimálnu cenu, prosím o radu a vopred ďakujem.
Dobrý deň, v prípade ak syn Vašej starej mamy nechce predať svoj podiel, nie je možné ho k tomu nútiť. V zmysle ust. § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia môžete podať na príslušný súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde súd môže rozhodnúť o predaji nehnuteľnosti, alebo prikáže nehnuteľnosť jednej strane a zaviaže ju vyplatiť druhú stranu.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Slovenská banková asociácia

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Bankový ombudsman

Nezávislý inštitút, ktorého cieľom je riešenie mimosúdnych sporov medzi bankami a ich klientmi.

Národná banka Slovenska

Centrálna banka SR, ktorej hlavným cieľom udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne a dohľad nad finančným trhom.

Sociálna poisťovňa

Inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.