Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 97 403 inzerátov

Prevod spoluvlastníckeho podielu na blízku osobu.


Dobrý deň. Do konca minulého roku sme boli ja, moja švagriná a švagor spoluvlastníkmi pozemku (záhrady) každý v 1/3. Začiatkom roka som sa dozvedela, že moja švagriná a švagor predali svoje podiely synovi mojej švagrinej, a ani mi to neoznámili. spravili to bez predchádzajúceho dohovoru a bez upozornenia. Teraz je 2/3 vlastníkom jej syn a 1/3 mám ja. Pozemok ale nebol nijako oficiálne rozdelený na tretiny a mám obavy , aby si môj spoluvlastník nedal vymerať svoju časť bezo mňa a môjho súhlasu spôsobom, ktorý by mi znemožnil, prístup na moju časť, alebo jej prípadný odpredaj v budúcnosti. ˇMohol by to urobiť? Ako mám postupovať , aby som bola vopred informovaná o jeho zámeroch s pozemkom (či už o predaji , alebo o prípadnej výstavbe?) Ako chráni štát mňa? Neboli povinní švagriná so švagrom najprv ponúknuť odkúpenie pozemku najprv mne ako spoluvlastníkovi a až potom svojmu synovi ? Ďakujem za radu.
Dobrý deň, podľa ust. § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."v spojení s ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:"Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."V zmysle vyššie uvedených ustanovení nebola Vaša švagriná a Váš švagor povinná dodržať Vaše predkupné právo, keďže šlo o prevod na blízku osobu. 

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Slovenská banková asociácia

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Bankový ombudsman

Nezávislý inštitút, ktorého cieľom je riešenie mimosúdnych sporov medzi bankami a ich klientmi.

Národná banka Slovenska

Centrálna banka SR, ktorej hlavným cieľom udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne a dohľad nad finančným trhom.

Sociálna poisťovňa

Inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.