Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Krajské stavebné úrady (543)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Klientske centrum MV SR - Skalica

Občianske a vodičské preukazy, cestovné doklady, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie, krízového riadenia, živnostenského podnikania, odbor všeobecnej vnútornej správy.

Štefánikova 2157/20 , Skalica

Okresný úrad Čadca - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Slovenských dobrovolľníkov 1082 , Čadca

Okresný úrad Čadca

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Palárikova 91 , Čadca

Okresný úrad Čadca - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Palárikova 91 , Čadca

Okresný úrad Čadca - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Palárikova 91 , Čadca

Okresný úrad Čadca - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Palárikova 91 , Čadca

Okresný úrad Čadca - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Palárikova 91 , Čadca

Okresný úrad Čadca - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Palárikova 95 , Čadca

Okresný úrad Čadca - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Ľ. Podjavorinskej 2576 , Čadca

Okresný úrad Čadca - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Slovenských dobrovolľníkov 1082 , Čadca

Okresný úrad Svidník - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Sov. hrdinov 102 , Svidník

Okresný úrad Svidník - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Sov. hrdinov 102 , Svidník

Okresný úrad Svidník - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Sov. hrdinov 102 , Svidník

Okresný úrad Svidník - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Sov. hrdinov 102 , Svidník

Okresný úrad Svidník - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Sov. hrdinov 102 , Svidník

Okresný úrad Svidník - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Sov. hrdinov 102 , Svidník

Okresný úrad Svidník

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Sov. hrdinov 102 , Svidník

Okresný úrad Svidník - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Sov. hrdinov 102 , Svidník

Okresný úrad Svidník - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Sov. hrdinov 102 , Svidník

Okresný úrad Topoľčany - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Nám. Ľ. Štúra 1738 , Topoľčany

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk