Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Krajské stavebné úrady (542)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Bardejov - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Dlhý rad 16 , Bardejov

Okresný úrad Bardejov - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Dlhý rad 16 , Bardejov

Okresný úrad Bardejov

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Dlhý rad 16 , Bardejov

Okresný úrad Bardejov - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Dlhý rad 16 , Bardejov

Okresný úrad Bardejov - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Dlhý rad 16 , Bardejov

Okresný úrad Bardejov - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Dlhý rad 16 , Bardejov

Okresný úrad Bardejov - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Dlhý rad 16 , Bardejov

Okresný úrad Bardejov - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Dlhý rad 17 , Bardejov

Okresný úrad Bardejov - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Dlhý rad 16 , Bardejov

Okresný úrad Trebišov

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

M.R. Štefánika 1161/184 , Trebišov

Okresný úrad Trebišov - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

M. R. Štefánika 1161/184 , Trebišov

Okresný úrad Trebišov - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

M. R. Štefánika 1161/184 , Trebišov

Okresný úrad Trebišov - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

M. R. Štefánika 1161/184 , Trebišov

Okresný úrad Trebišov - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

M. R. Štefánika 1161/184 , Trebišov

Okresný úrad Trebišov - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

M.R. Štefánika 1161/184 , Trebišov

Okresný úrad Trebišov - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Námestie mieru 804/1 , Trebišov

Okresný úrad Trebišov - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Námestie mieru 804 , Trebišov

Okresný úrad Trebišov - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Námestie mieru č. 804 , Trebišov

Okresný úrad Ilava

Všeobecná verejná správa, organizačný odbor, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Mierové námestie 81/18 , Ilava

Okresný úrad Námestovo - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Miestneho priemyslu 571 , Námestovo

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk