Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Krajské stavebné úrady (544)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Trenčín - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín - Odbor výstavby a bytovej politiky

Úlohy na úseku štátnej stavebnej správy, územného plánovania a bytovej politiky.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín - Majetkovoprávny odbor

Správa majetku štátu v dočasnej správe a vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania a zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín - Odbor opravných prostriedkov

Riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín - Odbor školstva

Odbor školstva plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku odborných a metodických činností, úseku analýz, finančných a kontrolných činností.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Trenčín - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Hviezdoslavova 3 , Trenčín

Okresný úrad Veľký Krtíš - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Imre Madácha 2 , Veľký Krtíš

Okresný úrad Veľký Krtíš - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Komenského 3 , Veľký Krtíš

Okresný úrad Veľký Krtíš - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Námestie A. H. Škultétyho 11 , Veľký Krtíš

Okresný úrad Gelnica - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Hlavná 1 , Gelnica

Okresný úrad Veľký Krtíš - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Nám. A. H. Škultétyho 11 , Veľký Krtíš

Okresný úrad Veľký Krtíš - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Lučenská 33 , Veľký Krtíš

Okresný úrad Veľký Krtíš - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Nám. A. H. Škultétyho 11 , Veľký Krtíš

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk