Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Krajské stavebné úrady (566)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Zvolen

Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.

Námestie SNP 35/48 , Zvolen

Okresný úrad Ilava

Všeobecná verejná správa, organizačný odbor, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Mierové námestie 81/18 , Ilava

Okresný úrad Snina

Všeobecná verejná správa, organizačný odbor, odbor krízového riadenia, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Partizánska 1057 , Snina

Okresný úrad Snina - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Partizánska 1057 , Snina

Okresný úrad Snina - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Partizánska 1057 , Snina

Okresný úrad Snina - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Partizánska 1057 , Snina

Okresný úrad Snina - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Partizánska 1057 , Snina

Okresný úrad Krupina - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

ČSA 2190/3 , Krupina

Okresný úrad Krupina - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

ČSA 2190/3 , Krupina

Okresný úrad Krupina

Všeobecná verejná správa, odbor krízového riadenia, odbor starostlivosti o životné prostredie, katastrálny odbor, organizačný odbor.

ČSA 2190/3 , Krupina

Okresný úrad Krupina - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

ČSA 2190/3 , Krupina

Okresný úrad Krupina - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

ČSA 2190/3 , Krupina

Okresný úrad Bratislava - Organizačný odbor

Úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Staromestská 6 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Odbor krízového riadenia

Úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Staromestská 6 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Vajnorská 98/D , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Katastrálny odbor

Pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Ružová dolina 27 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava

Všeobecná verejná správa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania.

Staromestská 6 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Úlohy miestnej štátnej správy na úseku priestupkov, matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok.

Staromestská 6 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Odbor živnostenského podnikania

Riadi a kontroluje výkon štátnej správy, spracúva koncepcie a vecné zámery všeobecne záväzných právnych predpisov, zjednocuje postupy orgánov, podieľa sa na vzdelávaní zamestnancov obvodných úradov.

Staromestská 6 , Bratislava

Okresný úrad Bratislava - Odbor majetkovoprávny

Správa majetku štátu v dočasnej správe a vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania a zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti.

Staromestská 6 , Bratislava

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk