List vlastníctva – ako získať výpis z katastra nehnuteľností zadarmo | Nehnuteľnosti.sk
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet prihlásenie
List vlastníctva – ako získať výpis z katastra nehnuteľností zadarmo

List vlastníctva – ako získať výpis z katastra nehnuteľností zadarmo

Poskytuje informácie o vlastníkovi nehnuteľnosti, upozorňuje na vecné bremeno či iné ťarchy, prikladá sa ako príloha kú kúpno-predajnej zmluve. Nielen na tieto účely slúži list vlastníctva, bez ktorého sa pri realitných obchodoch alebo iných administratívnych úkonoch súvisiacich s nehnuteľnosťami nezaobídete.

List vlastníctva, jeho formu a využitie v praxi definuje aktuálne platná legislatíva. Na základe nej sa jedná o verejný dokument, ktorý obsahuje súpis všetkých evidovaných nehnuteľností v danom katastrálnom území. Zároveň eviduje vlastníka či viacerých spoluvlastníkov, ktorí majú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve, pričom práve list vlastníctva slúži na preukázanie ich vlastníckeho práva.

Vydáva sa len kópia listu vlastníctva

List vlastníctva je uschovaný na príslušnom katastrálnom úrade. Tým je úrad v okrese, kde je nehnuteľnosť situovaná, nie v okrese, kde má vlastník alebo spoluvlastníci trvalé bydlisko. Nakoľko dokument sa nevydáva v originálnej verzii, k dispozícii je iba kópia listu vlastníctva. Tá slúži ako aktuálny výpis z katastra nehnuteľností, ktorý je určený buď na právne účely, alebo len ako informatívny dokument.Zdroj: pixabay.com

Kde získať výpis z katastra nehnuteľností?

Možností, ako získať výpis z katastra nehnuteľností, je niekoľko. Pokiaľ potrebujete do listu vlastníctva len nazrieť kvôli prevereniu nehnuteľnosti, prípadne kvôli získaniu podrobnejších informácií o vlastníkovi, postačí vám on-line výpis z katastra nehnuteľností. V prípade, že je kópia listu vlastníctva potrebná na nejaké právne alebo administratívne účely, potom budete musieť požiadať o jej vydanie priamo na katastrálnom úrade, prípadne na pošte, kde sa dá tento dokument získať tiež.

Katastrálny úrad – Kataster  poskytuje výpis na počkanie. Stačí uhradiť správny poplatok vo výške 8 € a počkať na spracovanie kópie listu vlastníctva. Zároveň si tu môžete vybaviť aj iné potrebné dokumenty, napr. kópiu katastrálnej mapy, ktorá býva často bežnou súčasťou príloh potrebných pri rôznych právnych úkonoch.

Slovenská pošta – Výpis z katastra nehnuteľností už dávnejšie začala vydávať aj Slovenská pošta. Dôvodom je uľahčiť získanie výpisu tým, ktorí žijú ďalej od miesta, kde je situovaná nehnuteľnosť. Vďaka možnosti získať dokument na pošte za rovnaký poplatok 8 € tak nie je nutné cestovať na príslušný katastrálny úrad.

Online výpis z katastra nehnuteľností zadarmo

Slovenská legislatíva umožňuje získať výpis z katastra nehnuteľností aj zadarmo. Slúži na to stránka www.katasterportal.sk, kde sa k takémuto dokumentu dostanete z pohodlia domova bez potreby navštevovať poštu či katastrálny úrad. Získanie výpisu online nie je spoplatnené, no dokument nie je akceptovaný pri právnych úkonoch. Slúži výlučne na rýchle a jednoduché preverenie nehnuteľnosti a jej vlastníckych vzťahov, ktoré vám pomôže pred kúpou. Navyše, vďaka portálu mapka.gku.sk si môžete hneď pozrieť aj mapy daného katastrálneho územia.Zdroj: pixabay.com

Ako sa orientovať v liste vlastníctva?

List vlastníctva obsahuje niekoľko častí, ktoré sa venujú jednotlivým údajom. V jednotlivých častiach sa dá orientovať celkom jednoducho, nakoľko každá sa venuje inej oblasti a odhaľuje iné informácie. Spoločne však vytvárajú kompletný obraz o nehnuteľnosti a jej momentálnom stave z hľadiska vlastníckych pomerov.

Časť A – Prvá časť sa zaoberá samotným nehnuteľným majetkom. Zahŕňa všetky predmetné nehnuteľnosti a informácie o nich, medzi ktorými nechýba výmera alebo súpisné číslo.

Časť B – V druhej časti sa dozviete bližšie informácie o vlastníkovi nehnuteľnosti, prípadne informácie o osobách oprávnených predmetnú nehnuteľnosť užívať.

Časť C – Tretia časť je zameraná na informácie o prípadných ťarchách. Ak je nehnuteľnosť zaťažená vecným bremenom, predkupným právom alebo inou ťarchou, všetko bude zapísané v časti C.

Záverečná časť – Na konci listu vlastníctva sa niekedy objavujú aj poznámky o aktuálnych zmenách, ktoré prebiehajú v súvislosti s úpravou vlastníckych vzťahov danej nehnuteľnosti.

Vyhľadávanie parcely podľa jej typu

Pomerne zložitejšia je orientácia pri vyhľadávaní parcely podľa jej typu. Kataster totiž eviduje až 2 typy katastrálnych máp, ktoré sa síce prekrývajú, no v zakreslení parciel sú isté rozdiely.

Parcely typu C – Pozemky, ktoré sa v zmluvách označujú ako CKN, majú zaznačené presné ohraničenie pozemku. Aj preto sú z právneho hľadiska viac akceptované. Niekde sú dokonca jediným akceptovaným typom parcely, čo platí napr. pri vybavovaní hypotéky.

Parcely typu E – Tento typ parciel má pôvod v Rakúsko-Uhorsku, kedy sa pozemky bežne zapisovali do pozemkovej knihy na základe grafických metód. Vlastnícke práva na „éčkové“ parcely ale platia aj dnes. Väčšinou sa jedná o pozemky mimo zastavaného územia obce.Zdroj: thinkstockphotos.com

Získaný výpis z katastra nehnuteľností, prípadne aj kópiu katastrálnej mapy, môžete následne použiť na požadované účely vrátane kúpy alebo predaja bytu či domu. Dokument má ale platnosť iba 3 mesiace odo dňa jeho vydania. Potom je potrebné požiadať o nový aktuálny výpis, prípadne ho získať zadarmo online podľa toho, na aký účel je vyžadovaný.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: pixabay.com, thinkstockphotos.com

Autor: Róbert

Diskusia

Podobné články

Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon