Porovnanie hypotekárnych úverov - kompletný a aktuálny prehľad

Kompletný a aktuálny prehľad účelového spotrebiteľského úveru zabezbečeného nehnuteľnosťou.

Banka Dĺžka fixácie úrokovej sadzby Splatnosť
(v rokoch)
Poplatok za poskytnutie úveru
1 rok 2 roky 3 roky 5 rokov 10 rokov
3,28% - 1,95% 2,20% 2,80% 3 - 30 0,80% z výšky úveru, min. 250 € , max. 1 000 €
1,59% 3,59% 1,79% 2,29% - 1 - 40 bez poplatku
- - 1,80% 3,20% - 11 - 40 bez poplatku
* 2,25% 1,85% 1,85% 2,05% 3,15% 3 - 25 aktuálne bez poplatku, (0,70% z výšky úveru, min. 330 €)
3,19% - 1,99% 2,09% 2,79% 1 - 30 0,75% z výšky úveru
3,00% - 1,80% 2,20% 2,90% 10 - 30 ≤ 19.999 = 199 €, ≤ 29.999 = 299 €, ≤ 49.999 = 399 €, ≤ 69.999 = 599 €, ≤ 99.999 = 799 €, ≥ 100.000 = 999 €, poplatok za poskytnutie úveru je zahrnutý v splátke úveru
1,45% 1,45% 1,45% 2,25% 5,25% 4 - 30 0,80% z výšky poskytnutého úveru, min. 250 €, max. 950 €
- - 1,59% 1,79% 3,25% 1 - 30 0,90% z výšky úveru, min. 200 €
3,19% - 1,89% 2,69% - 4 - 30 aktuálne bez poplatku (0,8 % z výšky úveru, min 165 €)
2,80% - 2,00% 2,20% 3,00% 4 - 30 0,8 % z výšky úveru, min. 200 € max. 1.000 € ***

* Oberbank, úrokové sadzby sú uvedené na priemerného klienta, posudzované individuálne
*** klient sa môže rozhodnúť, či zaplatí poplatok samostatne, alebo si ho započíta do výšky úveru