Výzva na úhradu nájomného, užitočné infomácie a vzor
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet prihlásenie

Výzva na úhradu nájomného

Dokumenty na stiahnutie Zdieľať na:

Nájomnou zmluvou na byt prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu (nájomné) byt na dočasné užívanie. Nájomná zmluva môže byť uzavretá buď na dobu určitú alebo dobu neurčitú. Ak v zmluve doba nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva sa uzavrela na dobu neurčitú.

Neuhradením splatného nájomného sa nájomca dostáva do omeškania a v zmysle § 697 OBČZ a § 4 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný za každý deň omeškania zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,5 promile z dlžnej sumy.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.