Reality celkom: 84 672 inzerátov

Hypotekárny slovník


Veriteľ

Fyzická alebo právnická osoba, voči ktorej vykazuje dlžník záväzok. Veriteľom je teda osoba, ktorá dlžníkovi požičala peniaze (poskytla mu napr. úver) alebo dlžníkovi poskytla iné hodnoty na dohodnutý čas. Veriteľ má voči dlžníkovi pohľadávku, dlžník má voči veriteľovi záväzok. Pri hypotekárnych úveroch je veriteľom spravidla banka.