Reality celkom: 84 805 inzerátov

Hypotekárny slovník


Územný plán (Územnoplánovacia informácia)

Základný územnoplánovací dokument obce alebo mesta, podľa ktorého sa v zmysle stavebného zákona riadi rozvoj obce a stavebná činnosť. Územný plán určuje, na aký účel sú určené jednotlivé pozemky, resp. parcely.