Reality celkom: 84 820 inzerátov

Hypotekárny slovník


Úrok

Cena za získanie peňazí niekoho druhého. V prípade ak si peniaze požičiavate, platíte úrok veriteľovi (napr. banke). Ak naopak peniaze „požičiavate“ (napr. banke formou vkladu) predstavuje úrok výnos z uloženia finančných prostriedkov, ktorý vám vyplatí banka.   Úrok predstavuje kompenzáciu pre veriteľa za to, že sa požičaním peňazí zriekol možnosti ich používania a zároveň za to, že znáša riziko spojené s ich požičaním.