Reality celkom: 85 176 inzerátov

Hypotekárny slovník


Titul nadobudnutia

Predstavuje zmluvu, ktorou súčasný majiteľ nadobudol nehnuteľnosť. Môže to byť kúpna zmluva, darovacia zmluva, zápisnica z dedičského konania a pod.