Reality celkom: 84 807 inzerátov

Hypotekárny slovník


Stavebný pozemok

Podľa § 43h stavebného zákona: „Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.“