Reality celkom: 84 696 inzerátov

Hypotekárny slovník


Rozhodcovská doložka

Rozhodcovská doložka je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní.