Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 84 107 inzerátov

Hypotekárny slovník


Predčasné splatenie úveru

K predčasnému splateniu dochádza vtedy, keď klient po vzájomnej dohode s bankou uhradí pohľadávky plynúce z úveru pred lehotou splatnosti úveru. Dohoda medzi bankou a klientom o predčasnom splatení úveru musí mať vždy písomnú formu. Predčasné splatenie úveru môže byť spoplatnené. Podmienky pre predčasné splatenie úveru sú uvádzané v obchodných podmienkach bánk alebo v úverových zmluvách. V praxi dochádza často krát k predčasnému splateniu úveru, kde klient nesplatí celkový dlžný zostatok, ale iba jeho časť. Vo väčšine hypotekárnych bánk je predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez poplatku, keď k tomuto dochádza ku dňu konca fixácie úrokovej sadzby. Splatenie úveru mimo dňa konca fixácie je spravidla spoplatnené.