Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 84 272 inzerátov

Hypotekárny slovník


Podmienky čerpania úveru

Predstavujú súbor podmienok stanovených bankou v úverovej zmluve, ktorých splnenie vedie k čerpaniu úveru. Podmienky čerpania jednotlivých bánk sa môžu líšiť a závisia tak isto aj od konkrétneho prípadu. Vo väčšine prípadov sa jedná o: zdokladovanie účelu použitia peňažných prostriedkov, úhradu poplatku za úver, zdokladovanie úhrady časti kúpnej ceny, predloženie právoplatne uzatvorenej zmluvy o zriadení záložného práva k predmetu zabezpečenia, predloženie návrhu na vklad záložného práva s potvrdením prijatia príslušnou správou katastra, list vlastníctva s vyznačenou plombou, kópia poistnej zmluvy, vinkulácia poistného plnenia a pod.