Reality celkom: 85 180 inzerátov

Hypotekárny slovník


Návrh na vklad

Žiadosť účastníka o vklad príslušného práva k nehnuteľnosti. Na základe návrhu na vklad príslušná správa katastra začne konanie smerujúce k zápisu úkonu ako napríklad vklad záložného a vlastníckeho práva, zmena prípadne zánik práva k nehnuteľnosti.