Reality celkom: 84 673 inzerátov

Hypotekárny slovník


Kúpna zmluva (Zmluva o prevode vlastníctva)

Základná obchodná zmluva o kúpe a predaji medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva je upravená hlavne na základe Občianskeho zákonníka § 588 a nasl. alebo na základe Obchodného zákonníka § 261 a § 262, prípadne § 409. Rozdielna úprava závisí od skutočnosti, či je kúpna zmluva uzatváraná medzi fyzickými či právnickými osobami, teda podnikateľmi. V rámci zmluvy o kúpe nesmie chýbať predmet zmluvy, jeho cena, obe zmluvné strany so svojimi údajmi, ako aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.