Reality celkom: 84 680 inzerátov

Hypotekárny slovník


Istina

Objem prostriedkov, ktoré si dlžník požičal. Nesplatenou istinou je zostávajúca časť istiny, ktorú dlžník veriteľovi ešte neuhradil.