Reality celkom: 84 817 inzerátov

Hypotekárny slovník


Dlžný zostatok – zostatok úveru

Nesplatená istina navýšená o úroky a poplatky. Dlžný zostatok predstavuje množstvo finančných prostriedkov, ktoré v súvislosti s daným úverovým produktom dlží klient veriteľovi. Každou splátkou úveru sa hodnota dlžného zostatku znižuje.