Reality celkom: 85 180 inzerátov

Hypotekárny slovník


Dlžník

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná splniť záväzok (nemusí byť vždy len finančný) voči veriteľovi. Veriteľ má voči dlžníkovi pohľadávku, dlžník voči veriteľovi záväzok. V prípade bankových úverov je dlžníkom ten, komu banka poskytla peniaze a ktorý sa ich v zmluve zaviazal vrátiť v stanovených splátkach spolu s úrokmi.