Stavebný zákon č. 501976 Zb. - znenie stavebného zákona
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

Stavebný zákon je zákon č. 50/1975 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Zákon je účinný od 1. októbra 1976 a právne vymedzuje základné úlohy a povinnosti účastníkov stavby.

Stavebný zákon pozostáva z deviatich častí, členených na jednotlivé oddiely:

  • Prvá časť - Územné plánovanie
  • Druhá časť - Stavebný poriadok
  • Tretia časť - Sankcie
  • Štvrtá časť - Vyvlastnenie
  • Piata časť - Stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a obce
  • Šiesta časť - Ochrana osobných záujmov
  • Siedma časť - Sústava informácií a evidencia
  • Ôsma časť - Spoločné ustanovenia
  • Deviata časť - Prechodné a záverečné ustanovenia
  • Príloha - Sídla a územné obvody stavebných inšpektorátov