Reality celkom: 76 426 inzerátov

Akcia Tatra Banky


Od 15.09.2016 spustila Tatra banka, a.s. novú kampaň na hypotekérne úvery.

V kampani komunikujú

  • 100% zľavu z poplatku za úver
  • úrokovú sadzbu od 1,75% p.a. pri 1, 2 a 3-ročnej fixácií
  • klient si môže v rámci akcie vybrať buď zľavu z úrokovej sadzby 0,2%, alebo odpustenie prvej splátky úveru

Benefit sa nevzťahuje na Hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých. Dlžník stráca nárok na zľavu z úrokovej sadzby ak  predčasne splatí úver alebo jeho časť do troch rokov od jeho poskytnutia alebo ak sa zmení pôvodne dohodnutá splatnosť úveru na žiadosť klienta.