Reality celkom: 76 426 inzerátov

Štátny príspevok pre mladých


Od 1. októbra sa upravuje hranica hrubého príjmu na získanie hypotéky pre mladých na 1171,30 EUR.

V prípade manželov alebo partnerov, ktorí spoločne nadubúdajú nehnuteľnosť z hypotekárneho úveru, nesmie súčet ich priemerných hrubých príjmov za predchádzajúci kalendárny rok prevýšiť 2342,60 EUR.

Hranica príjmu sa stanovuje na kalendárny štvrťrok ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR.

Za 2. štvrťrok 2016 dosiahla táto mzda výšku 901,- EUR.