Reality celkom: 75 655 inzerátov

Interné ohodnotenie nehnuteľnosti v mBank v Bratislave


mBank spúšťa novú službu pre žiadateľov o hypotéku. 

Žiadateľ už nemusí so žiadosťou o hypotéku predkladať znalecký posudok k nehnuteľnosti.

Interný znalci mBank urobia interné ohodnotenie nehnuteľnosti. Pre žiadateľa o mHypotéku je táto služba bezplatná.

Klienti k vypracovaniu ohodnotenia predkladajú doklad o veku stavby, nadobúdací titul, návrh kúpnej zmluvy (ak sa jedná o kúpu) a pôdprys bytu (ak je k dispozícii). Táto služba sa vzťahuje zatiaľ len na skolaudované byty v Bratislave.